Τηλέφωνο

Διαχείριση μηνυμάτων κειμένου

Ισχύει μόνο σε ορισμένες αγορές. Απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo για περισσότερες πληροφορίες.

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Διαχείριση μηνυμάτων κειμένου

Ισχύει μόνο σε ορισμένες αγορές. Απευθυνθείτε στο Επίσημο Δίκτυο της Volvo για περισσότερες πληροφορίες.

Διαχείριση μηνυμάτων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

Σε ορισμένα τηλέφωνα, η λειτουργία μηνυμάτων πρέπει να είναι ενεργοποιημένη. Δεν είναι όλα τα τηλέφωνα συμβατά. Σε τέτοιες περιπτώσεις, δεν μπορούν να εμφανίσουν επαφές και μηνύματα στο αυτοκίνητο.

Διαχείριση μηνυμάτων κειμένου στην κεντρική οθόνη

Τα μηνύματα κειμένου εμφανίζονται στην κεντρική οθόνη μόνο αν η ρύθμιση είναι επιλεγμένη.

P5–1507–App-Messages

Πατήστε Μηνύματα στην προβολή εφαρμογών για να διαχειριστείτε τα μηνύματα κειμένου στην κεντρική οθόνη.

Ανάγνωση μηνυμάτων κειμένου στην κεντρική οθόνη

P5/P6-1746-Read out text message

Πατήστε το εικονίδιο για εκφώνηση του μηνύματος.

Αποστολή μηνυμάτων κειμένου στην κεντρική οθόνη

Μόνο συγκεκριμένα τηλέφωνα έχουν τη δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων μέσω του αυτοκινήτου. Το συνδεδεμένο τηλέφωνο πρέπει να υποστηρίζει το προφίλ πρόσβασης μηνυμάτων (MAP) Bluetooth.

Μπορείτε να απαντήσετε σε ένα μήνυμα ή να δημιουργήσετε νέο μήνυμα.

  • Απάντηση σε ένα μήνυμα — πατήστε στην επαφή, στο μήνυμα της οποίας θέλετε να απαντήσετε, και στη συνέχεια πατήστε Απάντηση.
  • Δημιουργία νέου μηνύματος - πατήστε στο Δημιουργ νέου. Επιλέξτε μια επαφή ή πληκτρολογήστε τον αριθμό.

Γράψτε το μήνυμα.

Πατήστε το κουμπί Αποστολή.

Διαχείριση μηνυμάτων κειμένου στην οθόνη του οδηγού

Τα μηνύματα κειμένου εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού μόνο αν η ρύθμιση είναι επιλεγμένη.

Ανάγνωση ενός νέου μηνύματος κειμένου στην οθόνη του οδηγού

Για εκφώνηση του μηνύματος – επιλέξτε Εκφώνηση με τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Υπαγόρευση μιας απάντησης στην οθόνη του οδηγού

Μετά την εκφώνηση του μηνύματος κειμένου, υπάρχει η δυνατότητα να απαντήσετε εν συντομία με υπαγόρευση, αν το αυτοκίνητο είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Πατήστε Απάντηση με τα χειριστήρια στο τιμόνι. Αρχίζει ένας διάλογος υπαγόρευσης.

Ειδοποίηση μηνύματος

Μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε τις ειδοποιήσεις στις ρυθμίσεις μηνυμάτων κειμένου.


Σας βοήθησε αυτό;