Τηλέφωνο

Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Ενημερώθηκε 9/29/2020

Διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων

Διαχείριση κλήσεων στο αυτοκίνητο για ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth.

P5/P6-1746-Phone ongoing call

Γενική εικόνα.

Πραγματοποίηση τηλεφωνικών κλήσεων

Ανοίξτε την επιμέρους προβολή για το τηλέφωνο.

Επιλέξτε μια κλήση από το ιστορικό κλήσεων, εισαγάγετε τον αριθμό με το πληκτρολόγιο ή από τη λίστα επαφών. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης ή περιήγησης στη λίστα επαφών. Πατήστε στο στη λίστα επαφών για να προσθέσετε μια επαφή στα Αγαπημένα.

Πατήστε για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Μπορείτε επίσης να πραγματοποιείτε κλήσεις από το μητρώο κλήσεων μέσω του μενού εφαρμογών, το οποίο είναι προσβάσιμο από τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι .

Πραγματοποίηση κλήσεων προς πολλά άτομα

Στη διάρκεια μιας κλήσης:

Πατήστε το κουμπί Προσθήκη κλήσης.

Επιλέξτε να πραγματοποιήσετε κλήση από το μητρώο κλήσεων, τα Αγαπημένα ή τη λίστα επαφών.

Πατήστε σε μια καταχώρηση/γραμμή στο μητρώο κλήσεων, ή πατήστε στο δίπλα στην επαφή στη λίστα επαφών.

Πατήστε Εναλλγ σε άλλη κλήσ για εναλλαγή μεταξύ των ατόμων που συνομιλείτε.

Πατήστε για να τερματίσετε την ενεργή κλήση.

Κλήσεις κοινής συνομιλίας

Στη διάρκεια κλήσεων με πολλούς καλούμενους:

Πατήστε Συμμτχ στις κλήσ για να συγχωνευτούν οι ενεργές κλήσεις με πολλούς καλούμενους.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις

Οι εισερχόμενες τηλεφωνικές κλήσεις εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού και στην κεντρική οθόνη. Για να διαχειριστείτε την κλήση, χρησιμοποιήστε τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι ή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε στο Απάντηση/Απόρριψη.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Εισερχόμενη τηλεφωνική κλήση στη διάρκεια ενεργής κλήσης

Πατήστε στο Απάντηση/Απόρριψη.

Πατήστε για να τερματίσετε την κλήση.

Κλήση προσωπικής συνομιλίας

Κατά τη διάρκεια της εκάστοτε κλήσης πιέστε Προσωπική κλήση και επιλέξτε ρύθμιση:

  • Εκτροπή στο κινητό τηλέφωνο - η λειτουργία ανοιχτής ακρόασης αποσυνδέεται και η κλήση συνεχίζεται στο κινητό τηλέφωνό σας.
  • Μόνο οδηγός - το μικρόφωνο στην οροφή στην πλευρά συνοδηγού απενεργοποιείται και η κλήση συνεχίζεται με τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης του αυτοκινήτου.

Σημείωση

Ορισμένα τηλέφωνα προϋποθέτουν η ένταση του Bluetooth του τηλεφώνου να ρυθμιστεί χειροκίνητα στο 100%, προκειμένου η ένταση ήχου μέσα στο αυτοκίνητο να είναι ικανοποιητικά υψηλή. Αυτή η ρύθμιση πρέπει να γίνει για κάθε συνδεδεμένο τηλέφωνο. Η ρύθμιση γίνεται μία φορά για τις τηλεφωνικές κλήσεις και μία φορά για τη συνεχή ροή (streaming) (πολυ)μέσων. Το σύστημα στη συνέχεια θα θυμάται τη ρύθμιση και δεν χρειάζεται να την επαναλάβετε την επόμενη φορά που θα συνδεθεί το τηλέφωνο.


Σας βοήθησε αυτό;