Λειτουργία μνήμης για το μπροστινό κάθισμα

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* στα κουμπιά μνήμης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε δύο διαφορετικές θέσεις για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*, χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης. Τα κουμπιά βρίσκονται στην εσωτερική πλευρά μίας και των δύο μπροστινών θυρών*.

P5-1617-S90 V90 Memory function front seat door
Κουμπί M για την αποθήκευση των ρυθμίσεων.
Κουμπί μνήμης.
Κουμπί μνήμης.

Αποθήκευση θέσης

Ρυθμίστε το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) στη θέση που θέλετε.

Πατήστε το κουμπί M και κρατήστε το πατημένο. Η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί ανάβει.

Εντός τριών δευτερολέπτων, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί 1 ή 2.

Όταν η θέση έχει αποθηκευτεί στο επιλεγμένο κουμπί μνήμης, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα και η ενδεικτική λυχνία στο κουμπί M σβήνει.

Αν δεν πατηθεί κανένα από τα κουμπιά μνήμης εντός τριών δευτερολέπτων, η λυχνία στο κουμπί M σβήνει και η αποθήκευση δεν πραγματοποιείται.

Το κάθισμα, οι εξωτερικοί καθρέπτες ή η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) πρέπει να επαναρυθμιστούν, για να μπορέσει να αποθηκευτεί νέα ρύθμιση στη μνήμη.

Σημείωση

Όλα τα προφίλ οδηγού πρέπει να οριστούν στο πρόγραμμα Προστασία του προφίλ, για να μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι αποθηκευμένες θέσεις.


Σας βοήθησε αυτό;