Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Μπροστινό κάθισμα

11 Αποτελέσματα

Μπροστινά καθίσματα

Το κάθισμα διαθέτει μια σειρά από επιλογές ρύθμισης για να απολαμβάνετε μεγαλύτερη άνεση.

Ηλεκτροκίνητο* μπροστινό κάθισμα

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης. Το ηλεκτροκίνητο κάθισμα μπορεί να μετακινηθεί προς τα εμπρός/πίσω και προς τα πάνω/κάτω. Μπορείτε να ανεβάσετε/κατεβάσετε το μπροστινό άκρο της έδρας του καθίσματος καθώς και να το ρυθμίσετε κατά μήκος*, καθώς και να ρυθμίσετε την κλίση της πλάτης του καθίσματος. Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας* μπορεί να ρυθμιστεί προς τα πάνω/κάτω/εμπρός/πίσω.*

Ρύθμιση του ηλεκτροκίνητου* μπροστινού καθίσματος

Ρυθμίστε το κάθισμα στη θέση που προτιμάτε, χρησιμοποιώντας τον διακόπτη στο μπροστινό τμήμα της έδρας του καθίσματος. Για να ρυθμίσετε τις διάφορες λειτουργίες άνεσης, γυρίστε το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών* πάνω/κάτω.

Ρύθμιση του καθίσματος συνοδηγού από το κάθισμα του οδηγού*

Το κάθισμα συνοδηγού μπορεί να ρυθμιστεί από το κάθισμα οδηγού.

Χειροκίνητο μπροστινό κάθισμα

Τα μπροστινά καθίσματα του αυτοκινήτου διαθέτουν μια γκάμα επιλογών ρύθμισης για ενίσχυση της άνεσης.

Επισκόπηση πολλαπλών λειτουργιών* μπροστινού καθίσματος

Απολαύστε μεγαλύτερη άνεση όταν κάθεστε στο κάθισμα, χρησιμοποιώντας το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών*.

Ρυθμίσεις συστήματος μασάζ* στο μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών στο πλάι του καθίσματος όσο και την κεντρική οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Το εύρος των ρυθμίσεων εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.

Προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος μασάζ* στο μπροστινό κάθισμα

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τόσο το χειριστήριο πολλαπλών λειτουργιών στο κάθισμα όσο και την κεντρική οθόνη για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις. Το εύρος των ρυθμίσεων εμφανίζεται στην κεντρική οθόνη.

Ρύθμιση των πλευρικών στηριγμάτων* στο μπροστινό κάθισμα

Για μεγαλύτερη άνεση στα μπροστινά καθίσματα, ρυθμίστε τα πλαϊνά τμήμα της πλάτης των καθισμάτων.

Ρύθμιση* του μήκους της έδρας του μπροστινού καθίσματος

Ανάλογα με το επιλεγμένο επίπεδο εξοπλισμού, το μήκος της έδρας του καθίσματος ρυθμίζεται είτε από το κουμπί πολλαπλών λειτουργιών* στο πλάι της έδρας του καθίσματος είτε χειροκίνητα από ένα χειριστήριο στην μπροστινή πλευρά της έδρας του καθίσματος.

Ρύθμιση του μηχανισμού στήριξης οσφυϊκής χώρας* στο μπροστινό κάθισμα

Ο μηχανισμός στήριξης οσφυϊκής χώρας ρυθμίζεται από ένα κουμπί στο πλάι της έδρας του καθίσματος.