Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Διαχείριση μηνυμάτων

6 Αποτελέσματα

Μήνυμα στην κεντρική οθόνη

Στην κεντρική οθόνη μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Διαχείριση μηνυμάτων στην κεντρική οθόνη

Ο χειρισμός των μηνυμάτων στην κεντρική οθόνη γίνεται στις προβολές της κεντρικής οθόνης.

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την κεντρική οθόνη

Είτε αποθηκεύτηκαν από την οθόνη του οδηγού είτε από την κεντρική οθόνη, η διαχείριση των μηνυμάτων πραγματοποιείται στην κεντρική οθόνη.

Μηνύματα στην οθόνη του οδηγού

Στην οθόνη του οδηγού μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Διαχείριση μηνυμάτων στην οθόνη του οδηγού

Ο χειρισμός των μηνυμάτων που εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού γίνεται από τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Διαχείριση μηνύματος που αποθηκεύτηκε από την οθόνη του οδηγού

Είτε αποθηκεύτηκαν από την οθόνη του οδηγού είτε από την κεντρική οθόνη, η διαχείριση των μηνυμάτων πραγματοποιείται στην κεντρική οθόνη.