Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για Pilot Assist*

Αυτή η λειτουργία διατίθεται είτε στον βασικό είστε στον προαιρετικό εξοπλισμό, ανάλογα με την αγορά.

Υπάρχει η δυνατότητα να εμφανίζεται μια σειρά από ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα για το Pilot Assist στην οθόνη του οδηγού ή/και στην Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*.

Λυχνία

Μήνυμα

Ερμηνεία

P5-1617-PilotAssist2 Symbol Steering Standby

Γκρι σύμβολο τιμονιού

Αποτελεί ένδειξη ότι η υποβοήθηση διεύθυνσης είναι απενεργοποιημένη. Όταν το Pilot Assist παρέχει υποβοήθηση διεύθυνσης, το σύμβολο του τιμονιού είναι πράσινο.

P6-1817-PA-Symbol Hands-on-Steeringwheel

Σύμβολο για χέρια στο τιμόνι

Το σύστημα δεν μπορεί να ανιχνεύσει αν ο/η οδηγός έχει τα χέρια του/της στο τιμόνι. Τοποθετήστε τα χέρια σας στο τιμόνι και κατευθύνετε ενεργά το αυτοκίνητο.

P5-1507-See Owner's manual symbol 10x10

Αισθητήρ. παρμπρίζ

Αισθητήρας καλυμμένος, βλ. Εγχειρίδιο κατόχου

Καθαρίστε το παρμπρίζ μπροστά από τους αισθητήρες της μονάδας κάμερας και ραντάρ.

Μπορείτε να διαγράψετε το μήνυμα κειμένου πατώντας στιγμιαία το κουμπί που βρίσκεται στο κέντρο στα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού.

Αν το μήνυμα παραμείνει: Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο – συνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.


Σας βοήθησε αυτό;