Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Φωνητική αναγνώριση

11 Αποτελέσματα

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Εντολές φωνητικής αναγνώρισης για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος* ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Φωνητική αναγνώριση

Ο φωνητικός χειρισμός* , μπορείτε επίσης να χειριστείτε το σύστημα πλοήγησης μέσω του χειρισμού με φωνητική αναγνώριση.

video

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ενημέρωση του φωνητικού χειρισμού

Η Volvo εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση του φωνητικού ελέγχου στο αυτοκίνητό σας. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) τα αρχεία εσείς οι ίδιοι για να ενημερώσετε το σύστημα φωνητικού χειρισμού του αυτοκινήτου σας. Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε δύο στάδια χρησιμοποιώντας ένα άδειο USB memory stick.

Συμβουλές για τη βελτίωση της φωνητικής αναγνώρισης

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες συμβουλές που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες όταν χρησιμοποιείτε τον φωνητικό χειρισμό.

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικού χειρισμού επιλέγονται εδώ.

Λίστα εντολών για τον φωνητικό χειρισμό του συστήματος πλοήγησης*

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές. Ακολουθεί μια λίστα εντολών παρακάτω.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

video

Φωνητική αναγνώριση μηνυμάτων κειμένου

Η φωνητική αναγνώριση σας επιτρέπει να χειρίζεστε λειτουργίες στο αυτοκίνητο, π.χ. εκφώνηση μηνυμάτων κειμένου από συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.

video

Φωνητικός χειρισμός του συστήματος πλοήγησης*

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει Sensus Navigation, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό χειρισμό για να δώσετε φωνητικές εντολές, ώστε να χειρίζεστε λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης.