Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

11 Αποτελέσματα

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εντολές φωνητικής αναγνώρισης για το σύστημα κλιματισμού π.χ. για την αλλαγή θερμοκρασίας, την ενεργοποίηση θερμαινόμενου καθίσματος ή την αλλαγή της ταχύτητας ανεμιστήρα.

video

Φωνητικός χειρισμός ραδιοφώνου και (πολυ)μέσων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι εντολές για τον χειρισμό του ραδιοφώνου και του media player παρατίθενται παρακάτω.

Φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ο φωνητικός χειρισμός σας δίνει τη δυνατότητα να χειρίζεστε λειτουργίες μέσα στο αυτοκίνητο, π.χ. το σύστημα κλιματισμού, το ραδιόφωνο ή ένα τηλέφωνο συνδεδεμένο μέσω Bluetooth με φωνητικές εντολές. Στα αυτοκίνητα που διαθέτουν Sensus Navigation, μπορείτε επίσης να χειριστείτε το σύστημα πλοήγησης μέσω του χειρισμού με φωνητική αναγνώριση.

video

Χρήση της φωνητικής αναγνώρισης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ενημέρωση του φωνητικού χειρισμού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η Volvo εργάζεται συνεχώς για τη βελτίωση του φωνητικού ελέγχου στο αυτοκίνητό σας. Μπορείτε να κατεβάσετε (download) τα αρχεία εσείς οι ίδιοι για να ενημερώσετε το σύστημα φωνητικού χειρισμού του αυτοκινήτου σας. Η ενημέρωση πραγματοποιείται σε δύο στάδια χρησιμοποιώντας ένα άδειο USB memory stick.

Συμβουλές για τη βελτίωση της φωνητικής αναγνώρισης

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Παρακάτω παρατίθενται ορισμένες συμβουλές που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες όταν χρησιμοποιείτε τον φωνητικό χειρισμό.

Ρυθμίσεις για τη φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Οι ρυθμίσεις για το σύστημα φωνητικού χειρισμού επιλέγονται εδώ.

Λίστα εντολών για τον φωνητικό χειρισμό του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Πολλές λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης μπορούν να ενεργοποιηθούν με φωνητικές εντολές. Ακολουθεί μια λίστα εντολών παρακάτω.

video

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

video

Φωνητική αναγνώριση μηνυμάτων κειμένου

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η φωνητική αναγνώριση σας επιτρέπει να χειρίζεστε λειτουργίες στο αυτοκίνητο, π.χ. εκφώνηση μηνυμάτων κειμένου από συνδεδεμένο κινητό τηλέφωνο.

video

Φωνητικός χειρισμός του συστήματος πλοήγησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει Sensus Navigation, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον φωνητικό χειρισμό για να δώσετε φωνητικές εντολές, ώστε να χειρίζεστε λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης.