Φωνητική αναγνώριση

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Χειρισμός τηλεφώνου με φωνητική αναγνώριση

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Καλέστε μια επαφή, διαβάστε δυνατά μηνύματα ή υπαγορεύστε σύντομα μηνύματα με φωνητικές εντολές σε κάποιο συνδεδεμένο τηλέφωνο Bluetooth.

Για να ορίσετε μια επαφή στον τηλεφωνικό κατάλογο, η εντολή φωνητικής αναγνώρισης πρέπει να περιλαμβάνει τις πληροφορίες της επαφής που έχουν καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό κατάλογο. Αν μια επαφή, π.χ. Robyn Smith, διαθέτει αρκετούς αριθμούς τηλεφώνου, τότε μπορείτε να αναφέρετε και την κατηγορία του αριθμού, π.χ. Home ή Mobile: "Call Robin Smith Mobile".

Πατήστε και πείτε μία από τις παρακάτω εντολές:

  • "Call [επαφή]" - καλεί την επιλεγμένη επαφή από τον τηλεφωνικό κατάλογο.
  • "Call [αριθμός τηλεφώνου]" - καλεί τον αριθμό τηλεφώνου.
  • "Recent calls" - εμφανίζει τη λίστα κλήσεων.
  • "Read message" - ανάγνωση μηνύματος. Αν υπάρχουν διάφορα μηνύματα - επιλέξτε ποιο μήνυμα θέλετε να εκφωνηθεί.
  • "Message to [επαφή]" – το σύστημα ζητά από τον χρήστη να πει ένα σύντομο μήνυμα. Το σύστημα τότε επαναλαμβάνει το μήνυμα δυνατά και ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να στείλει

    Μόνο συγκεκριμένα τηλέφωνα μπορούν να στείλουν μηνύματα μέσω του αυτοκινήτου.

    ή να αναδιατυπώσει το μήνυμα. Για να λειτουργήσει αυτή η λειτουργία, το αυτοκίνητο πρέπει να είναι συνδεδεμένο στο διαδίκτυο.

Σημείωση

Η φωνητική αναγνώριση δεν υποστηρίζεται σε όλες τις γλώσσες του συστήματος. Οι γλώσσες στις οποίες υποστηρίζεται επισημαίνονται με το σύμβολο στη λίστα των διαθέσιμων γλωσσών συστήματος. Διαβάστε πού μπορείτε να βρείτε πληροφορίες στην ενότητα για τις ρυθμίσεις φωνητικής αναγνώρισης.


Σας βοήθησε αυτό;