Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Κεντρική οθόνη

15 Αποτελέσματα

Επισκόπηση της κεντρικής οθόνης

Ο χειρισμός πολλών από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από την κεντρική οθόνη. Εδώ παρουσιάζεται η κεντρική οθόνη και οι σχετικές επιλογές.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της κεντρικής οθόνης

Μπορείτε να μειώνετε τη φωτεινότητα της κεντρικής οθόνης και να την επανενεργοποιείτε από το κουμπί αρχικής προβολής κάτω από την οθόνη.

Διαχείριση της κεντρικής οθόνης

Ο χειρισμός και η ρύθμιση πολλών από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου πραγματοποιείται από την κεντρική οθόνη. Η κεντρική οθόνη είναι οθόνη αφής που λειτουργεί μέσω της αφής.

video

Περιήγηση στις προβολές της κεντρικής οθόνης

Υπάρχουν πέντε διαφορετικές βασικές προβολές στην κεντρική οθόνη: αρχική προβολή, πάνω προβολή, προβολή κλιματισμού, προβολή εφαρμογών και προβολή λειτουργιών. Η οθόνη τίθεται αυτόματα σε λειτουργία όταν ανοίγει η πόρτα του οδηγού.

Διαχείριση επιμέρους προβολών στην κεντρική οθόνη

Η αρχική προβολή περιλαμβάνει τέσσερις επιμέρους προβολές: Πλοήγηση, Μέσα ενημέρωσης, Τηλέφωνο και μια πρόσθετη επιμέρους προβολή. Αυτές οι προβολές μπορούν να αναπτυχθούν.

Σύμβολα στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στη γραμμή κατάστασης της κεντρικής οθόνης.

Προβολή λειτουργιών στην κεντρική οθόνη

Όλα τα κουμπιά για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου βρίσκονται στην προβολή λειτουργιών, που αποτελεί μία από τις βασικές προβολές της κεντρικής οθόνης. Μπορείτε να περιηγηθείτε στην προβολή λειτουργιών από την αρχική προβολή σαρώνοντας από αριστερά προς τα δεξιά κατά πλάτος της οθόνης* .

Μετακίνηση εφαρμογών και κουμπιών στην κεντρική οθόνη

Οι εφαρμογές και τα κουμπιά για τις λειτουργίες του αυτοκινήτου στην προβολή εφαρμογών και την προβολή λειτουργιών αντίστοιχα μπορούν να μετακινηθούν και να διευθετηθούν όπως θέλετε.

Μήνυμα στην κεντρική οθόνη

Στην κεντρική οθόνη μπορούν να εμφανίζονται μηνύματα που ενημερώνουν ή βοηθούν τον οδηγό σε περίπτωση διαφορετικών συμβάντων.

Πληκτρολόγιο στην κεντρική οθόνη

Το πληκτρολόγιο στην κεντρική οθόνη σας επιτρέπει να κάνετε καταχωρήσεις χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα. Μπορείτε επίσης να σύρετε και να εναποθέσετε γράμματα και χαρακτήρες στην οθόνη με το χέρι.

Εισαγωγή χαρακτήρων, γραμμάτων και λέξεων χειροκίνητα στην κεντρική οθόνη

Το πληκτρολόγιο της κεντρικής οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε χαρακτήρες, γράμματα και λέξεις στην οθόνη "γράφοντας" με το χέρι.

Αλλαγή της γλώσσας πληκτρολογίου στην κεντρική οθόνη

Για να είναι εφικτή η εναλλαγή ανάμεσα σε διαφορετικές γλώσσες για το πληκτρολόγιο, πρέπει πρώτα να ορίσετε τις γλώσσες στις Ρυθμίσεις.

Εμφάνιση στατιστικών διαδρομής στην κεντρική οθόνη

Τα στατιστικά διαδρομής από τον υπολογιστή ταξιδίου απεικονίζονται γραφικά στην κεντρική οθόνη και παρέχουν μια σύνοψη που διευκολύνει την πιο οικονομική οδήγηση.

Εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Το εγχειρίδιο κατόχου είναι διαθέσιμο στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου σε ψηφιακή* μορφή.

Περιήγηση στο εγχειρίδιο κατόχου στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο ψηφιακό εγχειρίδιο κατόχου από την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη του αυτοκινήτου. Υπάρχει δυνατότητα αναζήτησης στο περιεχόμενο και οι διάφορες ενότητες είναι σχεδιασμένες να διευκολύνουν την πλοήγηση.