Κεντρική οθόνη

Εισαγωγή χαρακτήρων, γραμμάτων και λέξεων χειροκίνητα στην κεντρική οθόνη

Ενημερώθηκε 5/28/2021

Εισαγωγή χαρακτήρων, γραμμάτων και λέξεων χειροκίνητα στην κεντρική οθόνη

Το πληκτρολόγιο της κεντρικής οθόνης σας επιτρέπει να εισάγετε χαρακτήρες, γράμματα και λέξεις στην οθόνη "γράφοντας" με το χέρι.

P5-1717-All-Keypad enable handwriting

Πατήστε το κουμπί στο πληκτρολόγιο για να μεταβείτε από την πληκτρολόγηση με τα πλήκτρα σε εισαγωγή γραμμάτων και χαρακτήρων με το χέρι.

P5-1717-ALL-Keypad layout handwrite
Περιοχή για τη γραφή χαρακτήρων/γραμμάτων/λέξεων/τμημάτων λέξεων.
Το πεδίο κειμένου στο οποίο εμφανίζονται οι προτεινόμενοι χαρακτήρες ή λέξειςΙσχύει για συγκεκριμένες γλώσσες συστήματος. καθώς γράφετε στην οθόνη (1).
Προτεινόμενοι χαρακτήρες/γράμματα/λέξεις/τμήματα λέξεων. Μπορείτε να μετακινηθείτε με κύλιση στη λίστα.
Διάστημα. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε κενό διάστημα με μια παύλα (-) στην περιοχή για τα χειρόγραφα γράμματα (1). Βλ. κεφαλίδα "Εισαγωγή κενού διαστήματος στο πεδίο ελεύθερου κειμένου με αναγνώριση γραφής με το χέρι" παρακάτω.
Διαγραφή κείμενου που έχει πληκτρολογηθεί. Πατήστε το στιγμιαία για να διαγραφεί ένας χαρακτήρας/ένα γράμμα κάθε φορά. Περιμένετε ένα λεπτό πριν το πατήσετε ξανά για να διαγραφεί ο επόμενος χαρακτήρας/γράμμα, κ.λπ.
Επιστρέψτε στο πληκτρολόγιο κανονικής καταχώρησης χαρακτήρων.
(Απ)Ενεργοποίηση του ήχου πληκτρολόγησης.
Απόκρυψη του πληκτρολογίου. Αν αυτό δεν είναι εφικτό, το κουμπί δεν εμφανίζεται.
Αλλαγή της γλώσσας πληκτρολόγησης κειμένου.

Γραφή χαρακτήρων/γραμμάτων/λέξεων με το χέρι

Γράψτε έναν χαρακτήρα, ένα γράμμα, μια λέξη ή τμήματα μιας λέξης στην περιοχή για τα χειρόγραφα γράμματα. Γράψτε μια λέξη ή τμήματα μιας λέξης το ένα επάνω από το άλλο ή σε μια γραμμή.

Εμφανίζεται ένας αριθμός από προτεινόμενους χαρακτήρες, γράμματα ή λέξεις. Η πιο πιθανή επιλογή βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.

Σημαντικό

Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα στην οθόνη, διότι μπορεί να γδαρθεί.

Περιμένετε ένα λεπτό για να εισαχθεί ο χαρακτήρας/τα γράμματα/η λέξη.

Εισαγάγεται ο χαρακτήρας/το γράμμα/η λέξη που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να επιλέξετε έναν διαφορετικό χαρακτήρα πατώντας τον χαρακτήρα, το γράμμα ή τη λέξη που θέλετε στη λίστα.

Διαγραφή/αλλαγή χαρακτήρων/γραμμάτων που γράφονται με το χέρι

P5-1717-ALL-Keypad_erase_handwriting

Για να διαγράψετε όλους τους χαρακτήρες στο πεδίο κειμένου (2), σαρώστε κατά πλάτος του πεδίου γραφής με το χέρι (1).

Υπάρχουν αρκετές επιλογές για τη διαγραφή/αλλαγή χαρακτήρων/γραμμάτων.

  • Πατήστε στο γράμμα που θέλετε ή στη λέξη στη λίστα.
  • Πατήστε το κουμπί διαγραφής κειμένου για να διαγράψετε το γράμμα και να αρχίσετε ξανά.
  • Σαρώστε οριζόντια από δεξιά προς τα αριστεράΓια το αραβικό πληκτρολόγιο - σαρώστε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Αν σαρώσετε από δεξιά προς τα αριστερά, δημιουργείται κενό διάστημα. πάνω από την περιοχή για τα χειρόγραφα γράμματα. Διαγράψτε πολλαπλά γράμματα σαρώνοντας πάνω από την περιοχή αρκετές φορές.
  • Πατώντας το X στο πεδίο κειμένου, διαγράφεται όλο το κείμενο που έχετε πληκτρολογήσει.

Αλλαγή γραμμής στο πεδίο ελεύθερου χειρόγραφου κειμένου

P5-1717-ALL-Keypad_new row

Αλλάξτε γραμμή με το χέρι, ζωγραφίζοντας τον παραπάνω χαρακτήρα στο πεδίο γραφής με το χέριΓια Αραβικά πληκτρολόγια - ζωγραφίστε τον ίδιο χαρακτήρα, αλλά αντίστροφα..

Εισαγωγή κενού διαστήματος στο πεδίο ελεύθερου κειμένου με αναγνώριση γραφής με το χέρι

P5-1717-ALL-Keypad_blank spaces

Εισαγάγετε ένα κενό διάστημα γράφοντας μια παύλα από αριστερά προς τα δεξιάΓια αραβικό πληκτρολόγιο - γράψτε την παύλα από δεξιά προς τα αριστερά..

OMRON SOFTWARE

compactWnn © OMORON SOFTWARE Co.,Ltd. 2021 All Rights Reserved.


Σας βοήθησε αυτό;