Οθόνη οδηγού

Μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού

Το μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού παρέχει γρήγορη πρόσβαση στις λειτουργίες, που χρησιμοποιούνται συνήθως για ορισμένες εφαρμογές.

P5-1746-Driver display app menu

Η εικόνα είναι απλοποιημένη.

Αντί για την κεντρική οθόνη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού από τα χειριστήρια στη δεξιά πλευρά του τιμονιού. Το μενού εφαρμογών καθιστά ευκολότερη την εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών εφαρμογών ή των λειτουργιών εντός των εφαρμογών, χωρίς να χρειάζεται να αφήσετε το τιμόνι.

Λειτουργίες μενού εφαρμογών

Οι διαφορετικές εφαρμογές παρέχουν πρόσβαση σε διαφορετικούς τύπους λειτουργιών. Μπορείτε να χειρίζεστε τις παρακάτω εφαρμογές και τις σχετικές λειτουργίες τους από το μενού εφαρμογών:

Εφαρμογή

Λειτουργίες

Υπολογιστής ταξιδίου

Επιλογή χιλιομετρητή, επιλογή περιεχομένου που εμφανίζεται στην οθόνη του οδηγού, κ.λπ.

Ηχοσύστημα

Επιλογή ενεργής πηγής για το media player.

Τηλέφωνο

Κλήση μιας επαφής από τη λίστα κλήσεων.

Πλοήγηση

Καθοδήγηση προς τον προορισμό, κ.λπ.


Σας βοήθησε αυτό;