Προφίλ οδηγού

Επιλογή του προφίλ οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Επιλογή του προφίλ οδηγού

Όταν η κεντρική οθόνη έχει τεθεί σε λειτουργία, το επιλεγμένο προφίλ του οδηγού εμφανίζεται στο επάνω μέρος της οθόνης. Το προφίλ του οδηγού που χρησιμοποιήθηκε τελευταίο είναι αυτό που θα είναι ενεργό την επόμενη φορά που θα ξεκλειδωθεί το αυτοκίνητο. Υπάρχει η δυνατότητα να επιλεγεί άλλο προφίλ οδηγού, αφότου το αυτοκίνητο ξεκλειδωθεί. Ωστόσο, αν το τηλεχειριστήριο-κλειδί έχει συνδεθεί με ένα προφίλ οδηγού, τότε αυτό θα επιλεγεί όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Υπάρχουν δύο τρόποι να επιλεγεί άλλο προφίλ οδηγού.

Options 1:

Πατήστε στο όνομα του προφίλ οδηγού που εμφανίζεται στο επάνω μέρος της κεντρικής οθόνης όταν η οθόνη έχει τεθεί σε λειτουργία.

Εμφανίζεται μια λίστα με τα επιλέξιμα προφίλ οδηγού.

Επιλέξτε το προφίλ του οδηγού που θέλετε.

Πατήστε το κουμπί Επιβεβ.

Το προφίλ του οδηγού έχει επιλεγεί και το σύστημα φορτώνει τις ρυθμίσεις για το νέο προφίλ οδηγού.

Options 2:

Σύρετε προς τα κάτω την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε το κουμπί Προφίλ.

Εμφανίζεται η ίδια λίστα με την Επιλογή 1.

Επιλέξτε το προφίλ του οδηγού που θέλετε.

Πατήστε το κουμπί Επιβεβ.

Το προφίλ του οδηγού έχει επιλεγεί και το σύστημα φορτώνει τις ρυθμίσεις για το νέο προφίλ οδηγού.

Τρόπος 3:

Σύρετε προς τα κάτω την επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε ΣύστημαΠροφίλ οδηγού.

Εμφανίζεται μια λίστα με τα επιλέξιμα προφίλ οδηγού.

Επιλέξτε το προφίλ του οδηγού που θέλετε.

Το προφίλ του οδηγού έχει επιλεγεί και το σύστημα φορτώνει τις ρυθμίσεις για το νέο προφίλ οδηγού.


Σας βοήθησε αυτό;