Προφίλ οδηγού

Μετονομασία ενός προφίλ οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Μετονομασία ενός προφίλ οδηγού

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα να μετονομάσετε τα διαφορετικά προφίλ του οδηγού που χρησιμοποιούνται στο αυτοκίνητο.

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Πατήστε ΣύστημαΠροφίλ οδηγού.

Επιλέξτε Επεξεργασία προφίλ.

Ανοίγει ένα μενού, όπου μπορείτε να τροποποιήσετε το προφίλ.

Πατήστε στο πλαίσιο Όνομα προφίλ.

Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο και μπορείτε να αλλάξετε το όνομα. Πατήστε για να κλείσει το πληκτρολόγιο.

Για να αποθηκευτεί το όνομα, πατήστε Πίσω ή Κλείσιμο.

Το όνομα έχει πλέον αλλάξει.

Σημείωση

Το όνομα ενός προφίλ δεν μπορεί να αρχίζει με κενό διάστημα, διότι έτσι δεν θα αποθηκευτεί.


Σας βοήθησε αυτό;