Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)

8 Αποτελέσματα

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Η προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) λειτουργεί επικουρικά με την οθόνη οδηγού του αυτοκινήτου και προβάλλει πληροφορίες από την οθόνη του οδηγού πάνω στο παρμπρίζ. Η προβαλλόμενη εικόνα είναι ορατή μόνο από τη θέση του οδηγού.

Προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) σε περίπτωση αντικατάστασης του παρμπρίζ*

Το παρμπρίζ στα αυτοκίνητα με προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) είναι ειδικού τύπου, που πληροί τις απαιτήσεις για την εμφάνιση της εικόνας που προβάλλεται.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display) όταν το αυτοκίνητο έχει τεθεί σε λειτουργία.

Ρυθμίσεις για την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την προβολή των ενδείξεων στο παρμπρίζ.

Καθαρισμός της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Σκουπίστε απαλά το γυαλί που καλύπτει την οθόνη με ένα καθαρό και στεγνό πανί από μικροΐνες. Αν είναι απαραίτητο, υγράνετε ελαφρά το πανί από μικροΐνες.

Χρήση της αποθηκευμένης θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Αν οι θέσεις για το ηλεκτρικό* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* έχουν αποθηκευτεί, μπορούν να ενεργοποιηθούν χρησιμοποιώντας τα κουμπιά μνήμης.

Αποθήκευση θέσης για το κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη θέση για το ηλεκτροκίνητο* κάθισμα, τους εξωτερικούς καθρέπτες και την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)* στα κουμπιά μνήμης.

Σύστημα πλοήγησης* στην προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. μέσω της προβολής ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display).