Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Ρυθμίσεις

22 Αποτελέσματα

Επαναρύθμιση των δεδομένων χρήστη για αλλαγή κατόχου

Όταν αλλάξει ο κάτοχος του αυτοκινήτου, οι ρυθμίσεις στοιχείων χρήστη και συστήματος πρέπει να επανέλθουν στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Άλλες ρυθμίσεις στην επάνω προβολή της κεντρικής οθόνης

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και τις πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου από την κεντρική οθόνη.

Μηδενισμός ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη

Υπάρχει η δυνατότητα να επαναφέρετε αμέσως στις προεπιλεγμένες τιμές όλες τις ρυθμίσεις που έχετε ορίσει στο μενού στην κεντρική οθόνη.

Πίνακας ρυθμίσεων κεντρικής οθόνης

Το μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη περιλαμβάνει μια σειρά από κύριες κατηγορίες και υποκατηγορίες όπου είναι συγκεντρωμένες ρυθμίσεις και πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες του αυτοκινήτου.

Άνοιγμα ρύθμισης ειδικού περιεχομένου στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη ρύθμιση ειδικού περιεχομένου για τις περισσότερες από τις βασικές εφαρμογές του αυτοκινήτου έτσι, ώστε να μπορείτε να αλλάζετε τις ρυθμίσεις απευθείας στην επάνω προβολή στην κεντρική οθόνη.

Αλλαγή μονάδων μέτρησης του συστήματος

Οι ρυθμίσεις για τις μονάδες μέτρησης γίνονται στο μενού Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη.

Απενεργοποίηση και αλλαγή της έντασης ήχου του συστήματος στην κεντρική οθόνη

Από την κεντρική οθόνη, μπορείτε να αλλάξετε την ένταση ήχου του συστήματος ή να σιγήσετε εντελώς τον ήχο.

Αλλαγή της γλώσσας συστήματος

Οι ρυθμίσεις για τη γλώσσα γίνονται στο μενού Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη.

Αλλαγή της εμφάνισης στην κεντρική οθόνη

Μπορείτε να αλλάξετε την εμφάνιση της κεντρικής οθόνης επιλέγοντας ένα θέμα.

Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής στην οθόνη του οδηγού

Οι καταγραμμένες και υπολογισμένες τιμές του υπολογιστή ταξιδιού μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη οδηγού.

Ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής

Μηδενίστε ή προσαρμόστε τις ρυθμίσεις για τα στατιστικά διαδρομής.

Ρυθμίσεις οθόνης οδηγού

Οι ρυθμίσεις για τις επιλογές εμφάνισης της οθόνης του οδηγού μπορούν να γίνουν μέσω του μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού και μέσω του μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Ημερομηνία και ώρα

Το ρολόι εμφανίζεται τόσο στην οθόνη του οδηγού όσο και στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις για την προβολή ενδείξεων στο παρμπρίζ (Head-Up display)*

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για την προβολή των ενδείξεων στο παρμπρίζ.

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης και διαμοιρασμός δεδομένων

Την πρώτη φορά που ορισμένες υπηρεσίες και εφαρμογές τίθενται σε λειτουργία, μπορεί να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο με τις κεφαλίδες Όροι και προϋποθέσεις και Διαμοιρασμός δεδομένων.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμοιρασμού δεδομένων

Ο απαιτούμενος διαμοιρασμός δεδομένων για υπηρεσίες και εφαρμογές μπορεί να ρυθμιστεί από το μενού ρυθμίσεων της κεντρικής οθόνης.

Ρυθμίσεις για ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό και μέσα από το αυτοκίνητο

Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για το ξεκλείδωμα με τηλεχειρισμό.

Ρυθμίσεις για το Red Key*

Ο κάτοχος του τυπικού τηλεχειριστηρίου-κλειδιού μπορεί να αλλάξει τις ρυθμίσεις για το Red Key. Ωστόσο, ορισμένες από τις λειτουργίες υποστήριξης του οδηγού είναι πάντοτε ενεργές.

Ρύθμιση ένδειξης κλειδώματος

Μπορείτε να επιλέξετε διάφορους τρόπους με τους οποίους το αυτοκίνητο επιβεβαιώνει το κλείδωμα και ξεκλείδωμα στο μενού ρυθμίσεων στην κεντρική οθόνη.

Ρυθμίσεις για τη λειτουργία Keyless entry*

Υπάρχει δυνατότητα να επιλέξετε διαφορετικές αλληλουχίες για τη λειτουργία εισόδου Keyless.

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης του χειρόφρενου

Επιλέξτε αν θέλετε το χειρόφρενο να ενεργοποιείται αυτόματα, όταν σβήνετε τον κινητήρα.

Ρυθμίσεις για το ύψος ανάρτησης*

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης ύψους ανάρτησης όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να ανυψωθεί με γρύλο, για να μην προκληθούν προβλήματα στην αυτόματη ρύθμιση.