Ρυθμίσεις

Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Εμφάνιση δεδομένων διαδρομής στην οθόνη του οδηγού

Οι καταγραμμένες και υπολογισμένες τιμές του υπολογιστή ταξιδιού μπορούν να εμφανιστούν στην οθόνη οδηγού.

Οι τιμές αποθηκεύονται σε μια εφαρμογή υπολογιστή ταξιδίου. Μέσω του μενού εφαρμογών, μπορείτε να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θα εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού.

P5-1717-ALL-Trip computer navigation in driver display

Για να ανοίξετε και να περιηγηθείτε στο μενού εφαρμογώνΗ εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου., χρησιμοποιώντας τα δεξιά χειριστήρια στο τιμόνι.

Μενού εφαρμογών
Αριστερά/δεξιά
Επάνω/κάτω
Επιβεβαίωση

Ανοίξτε το μενού εφαρμογών στην οθόνη του οδηγού πατώντας το (1).

(Το μενού εφαρμογών δεν μπορεί να ανοίξει, όταν στην οθόνη του οδηγού υπάρχει μη επιβεβαιωμένο μήνυμα. Πρέπει πρώτα να επιβεβαιώσετε το μήνυμα, πατώντας το κουμπί O (4) για να μπορέσετε να ανοίξετε το μενού εφαρμογών.)

Περιηγηθείτε στην εφαρμογή υπολογιστή ταξιδίου αριστερά ή δεξιά με το (2).

Στις τέσσερις πάνω γραμμές του μενού εμφανίζονται οι μετρημένες τιμές για το μερικό χιλιομετρητή TΜ. Στις επόμενες τέσσερις γραμμές του μενού εμφανίζονται οι μετρημένες τιμές για το μερικό χιλιομετρητή TΑ. Για κύλιση πάνω ή κάτω στη λίστα, χρησιμοποιήστε το (3).

Μετακινηθείτε με κύλιση στα κουμπιά επιλογών για να επιλέξετε ποιες πληροφορίες θέλετε να εμφανίζονται στην οθόνη του οδηγού:

  • Χιλιομετρητής
  • Αυτονομία
  • Αυτονομία μπαταρίας
  • Τουριστικό (εναλλακτικό ταχύμετρο)
  • Διανυθείσα απόσταση για το μερικό χιλιομετρητή TΜ, TΑ ή χωρίς ένδειξη διανυθείσας απόστασης
  • Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου, μέση κατανάλωση για TM ή TA, εναλλακτικά, χωρίς ένδειξη κατανάλωσης καυσίμου

Επιλέξτε ή αποεπιλέξτε μια επιλογή με το κουμπί O (4). Η αλλαγή εφαρμόζεται αμέσως.


Σας βοήθησε αυτό;