Ρυθμίσεις

Ρυθμίσεις για το ύψος ανάρτησης*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ρυθμίσεις για το ύψος ανάρτησης*

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία ρύθμισης ύψους ανάρτησης όταν το αυτοκίνητο πρόκειται να ανυψωθεί με γρύλο, για να μην προκληθούν προβλήματα στην αυτόματη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις στην κεντρική οθόνη

Απενεργ/ση ρύθμισης ύψους ανάρτησης

Σε ορισμένες περιπτώσεις η λειτουργία πρέπει να απενεργοποιηθεί π.χ. πριν ανυψώσετε το αυτοκίνητο με γρύλο*. Η διαφορά ύψους που δημιουργείται κατά την ανύψωση με γρύλο θα σήμαινε, διαφορετικά, ότι η αυτόματη ρύθμιση θα αρχίσει να ρυθμίζει το ύψος, πράγμα μη επιθυμητό.

Απενεργοποίηση της λειτουργίας από την κεντρική οθόνη:

Πατήστε Ρυθμίσεις στην πάνω προβολή.

Πατήστε My CarΦρένο στάθμευσης και Ανάρτηση.

Επιλέξτε Απενεργ/ση ρύθμισης ύψους ανάρτησης.


Σας βοήθησε αυτό;