Υπολογιστής ταξιδίου

Υπολογιστής ταξιδίου

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Υπολογιστής ταξιδίου

Ο υπολογιστής ταξιδίου του αυτοκινήτου καταγράφει τιμές όπως π.χ. απόσταση, κατανάλωση καυσίμου και μέση ταχύτητα, ενώ οδηγείτε.

Για να διευκολυνθεί η οικονομική οδήγηση, υπάρχουν καταγραμμένες πληροφορίες τόσο για τη στιγμιαία όσο και για τη μέση κατανάλωση καυσίμου. Οι πληροφορίες από τον υπολογιστή ταξιδίου μπορούν να εμφανιστούν στην κεντρική οθόνη.

P5-XC90-1546-Overview trip computer values in driver display 12 inch

Παραδείγματα πληροφοριών υπολογιστή ταξιδίου στην οθόνη του οδηγού. Η εικόνα είναι απλοποιημένη - τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο του αυτοκινήτου.

Ο υπολογιστής ταξιδίου περιλαμβάνει τους παρακάτω μετρητές:

  • Χιλιομετρητής
  • Χιλιομετρητής
  • Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου
  • Αυτονομία
  • Αυτονομία μπαταρίας
  • Tourist - εναλλακτικό ταχύμετρο

Μπορείτε να αλλάξετε τις μονάδες μέτρησης απόστασης, ταχύτητας, κ.λπ. από τις ρυθμίσεις συστήματος στην κεντρική οθόνη.

Χιλιομετρητής

Υπάρχουν δύο μερικοί χιλιομετρητές, ο TΜ και ο TΑ.

Ο TΜ μπορεί να μηδενιστεί χειροκίνητα και ο TΑ μηδενίζεται αυτόματα, αν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον επί τέσσερις ώρες.

Οι παρακάτω πληροφορίες καταχωρούνται ενώ οδηγείτε:

  • Χιλιομετρική απόσταση
  • Χρόνος οδήγησης
  • Μέση ταχύτητα
  • Μέση κατανάλωση καυσίμου

Οι τιμές ισχύουν από τον τελευταίο μηδενισμό του χιλιομετρητή.

Χιλιομετρητής

Ο χιλιομετρητής καταγράφει τη συνολική απόσταση που έχει διανύσει το αυτοκίνητο. Αυτή η τιμή δεν μπορεί να μηδενιστεί.

Στιγμιαία κατανάλωση καυσίμου

Αυτός ο δείκτης δείχνει την τρέχουσα κατανάλωση καυσίμου του αυτοκινήτου. Η τιμή ενημερώνεται περίπου κάθε δευτερόλεπτο.

Αυτονομία

P5-1846-All-Trip computer symbol Distance to empty

Ο υπολογιστής ταξιδίου υπολογίζει την υπολειπόμενη χιλιομετρική απόσταση με το καύσιμο που απομένει στο ρεζερβουάρ.

Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση κατανάλωση καυσίμου κατά τα τελευταία 30 km (20 μίλια) και στην ωφέλιμη ποσότητα καυσίμου που απομένει στο ρεζερβουάρ.

όταν ο δείκτης δείχνει "----", δεν υπάρχει επαρκές καύσιμο για να μπορεί να υπολογιστεί η αυτονομία. Ανεφοδιάστε το αυτοκίνητο με καύσιμο το συντομότερο δυνατό.

Σημείωση

Μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση στην ένδειξη, αν αλλάξετε τον τρόπο που οδηγείτε.

Όταν οδηγείτε οικονομικά, η απόσταση που μπορεί να διανύσει το όχημα είναι γενικά μεγαλύτερη.

Αυτονομία μπαταρίας

P5-1717-ALL hybrid-Electrical distance to empty (eDTE)

Δίπλα σε αυτό το σύμβολο εμφανίζεται κατά προσέγγιση η απόσταση που μπορεί να διανυθεί με την ισχύ που απομένει στην υβριδική μπαταρία.

Ο υπολογισμός βασίζεται στη μέση κατανάλωση ενός οχήματος με κανονικό φορτίο, υπό φυσιολογική οδήγηση και λαμβάνοντας υπόψη αν το σύστημα κλιματισμού (AC) είναι ενεργοποιημένο ή όχι. Κατά την εναλλαγή μεταξύ των προγραμμάτων οδήγησης Hybrid και Pure, η υπολογισθείσα απόσταση αυξάνεται καθώς η ένταση ορισμένων ρυθμίσεων κλιματισμού είναι μειωμένη στο πρόγραμμα Pure (κλιματισμός ECO).

Όταν ο δείκτης δείξει "----", η υπολειπόμενη ηλεκτρική αυτονομία δεν είναι εγγυημένη.

Σημείωση

Μπορεί να υπάρχει μια μικρή απόκλιση στην ένδειξη, αν αλλάξετε τον τρόπο που οδηγείτε.

Όταν οδηγείτε οικονομικά, η απόσταση που μπορεί να διανύσει το όχημα είναι γενικά μεγαλύτερη.

Τιμή εκκίνησης για πλήρως φορτισμένη υβριδική μπαταρία

Επειδή είναι δύσκολο να προβλεφθεί το οδηγικό στιλ και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν την αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση, η Volvo αποφάσισε να χρησιμοποιήσει μια τιμή εκκίνησης όταν το αυτοκίνητο είναι πλήρως φορτισμένο. Η τιμή εκκίνησης δείχνει μια 'τιμή έως' αντί για μια εκτιμώμενη τιμή για την αυτονομία κατά την ηλεκτροκίνηση. Η διαφορά στην τιμή εκκίνησης μεταξύ Hybrid και Pure οφείλεται στο γεγονός ότι το αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιεί περισσότερη ενέργεια από την υβριδική μπαταρία στη λειτουργία Pure, καθώς και στο γεγονός ότι μεταβαίνει στη λειτουργία κλιματισμού ECO.

Αυτονομία με την ηλεκτροκίνηση

Για να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή αυτονομία με την ηλεκτροκίνηση, ο οδηγός ενός ηλεκτροκίνητου αυτοκινήτου πρέπει επίσης να λάβει υπόψη του την εξοικονόμηση ενέργειας. Όσο περισσότεροι καταναλωτές (ηχοσύστημα, ηλεκτρική θέρμανση παραθύρων/καθρεπτών/καθισμάτων, πολύ κρύος αέρας από το σύστημα κλιματισμού κ.λπ.) είναι ενεργοί στο αυτοκίνητο, τόσο μικρότερη η απόσταση που μπορεί να διανυθεί.

Σημείωση

Εκτός από την υψηλή απαίτηση ισχύος στο χώρο επιβατών, η απότομη επιτάχυνση και πέδηση, η υψηλή ταχύτητα, τα μεγάλα φορτία, η χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία και οι ανηφορικές διαδρομές μπορεί επίσης να μειώσουν την απόσταση που μπορεί να διανύσει το αυτοκίνητο.

Tourist - εναλλακτικό ταχύμετρο

Το εναλλακτικό ψηφιακό ταχύμετρο καθιστά ευκολότερη την οδήγηση σε χώρες όπου τα σήματα ορίου ταχύτητας έχουν διαφορετική μονάδα μέτρησης από αυτή που εμφανίζεται στα όργανα του αυτοκινήτου.

Η ψηφιακή ένδειξη ταχύτητας εμφανίζεται τότε σε μονάδες μέτρησης αντίθετες από αυτές, που εμφανίζονται στο αναλογικό ταχύμετρο. Αν το αναλογικό ταχύμετρο είναι βαθμονομημένο σε mph, το ψηφιακό ταχύμετρο δείχνει την αντίστοιχη ταχύτητα σε km/h και αντίστροφα.


Σας βοήθησε αυτό;