Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

5 Αποτελέσματα

Ηλεκτρικά παράθυρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Σε κάθε πόρτα υπάρχει ένα πλαίσιο χειριστηρίων για τα ηλεκτρικά παράθυρα. Η πόρτα του οδηγού διαθέτει διακόπτες για τον χειρισμό όλων των παραθύρων και για την ενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών.

Χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Από το πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε όλα τα ηλεκτρικά παράθυρα - τα πλαίσια χειριστηρίων στις υπόλοιπες πόρτες χρησιμοποιούνται μόνο για τον χειρισμό των αντίστοιχων παραθύρων.

Χρήση του αλεξηλίου*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Τα αλεξήλια είναι ενσωματωμένα σε κάθε μία από τις πίσω πόρτες ενώ υπάρχει και ένα αλεξήλιο ενσωματωμένο στην εταζέρα.

Ηλιοροφή*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Η ηλιοροφή ανοίγει κάθετα στο πίσω άκρο (θέση εξαερισμού) ή οριζόντια (ανοικτή θέση).Η ηλιοροφή διαθέτει εκτροπέα αέρα. Υπάρχει επίσης ένα εσωτερικό αλεξήλιο που κλείνει χειροκίνητα.

Χειρισμός της ηλιοροφής*

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Κατά τον χειρισμό από τον διακόπτη που υπάρχει στην οροφή, η ηλιοροφή πρώτα ανοίγει οριζόντια μέχρι τη θέση άνεσης.Στη θέση εξαερισμού, η ηλιοροφή ανοίγει σε ανάκλιση στο πίσω άκρο.