Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Παράθυρα και ηλιοροφή

5 Αποτελέσματα

Ηλεκτρικά παράθυρα

Σε κάθε πόρτα υπάρχει ένα πλαίσιο χειριστηρίων για τα ηλεκτρικά παράθυρα. Η πόρτα του οδηγού διαθέτει διακόπτες για τον χειρισμό όλων των παραθύρων και για την ενεργοποίηση των κλειδαριών ασφαλείας παιδιών.

Χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων

Από το πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού, μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε όλα τα ηλεκτρικά παράθυρα - τα πλαίσια χειριστηρίων στις υπόλοιπες πόρτες χρησιμοποιούνται μόνο για τον χειρισμό των αντίστοιχων παραθύρων.

Χρήση του αλεξηλίου*

Τα αλεξήλια είναι ενσωματωμένα σε κάθε μία από τις πίσω πόρτες ενώ υπάρχει και ένα αλεξήλιο ενσωματωμένο στην εταζέρα.

Ηλιοροφή*

Η ηλιοροφή ανοίγει κάθετα στο πίσω άκρο (θέση εξαερισμού) ή οριζόντια (ανοικτή θέση).Η ηλιοροφή διαθέτει εκτροπέα αέρα. Υπάρχει επίσης ένα εσωτερικό αλεξήλιο που κλείνει χειροκίνητα.

Χειρισμός της ηλιοροφής*

Κατά τον χειρισμό από τον διακόπτη που υπάρχει στην οροφή, η ηλιοροφή πρώτα ανοίγει οριζόντια μέχρι τη θέση άνεσης.Στη θέση εξαερισμού, η ηλιοροφή ανοίγει σε ανάκλιση στο πίσω άκρο.