Δρομολόγιο και διαδρομή

Δρομολόγιο

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Δρομολόγιο

Το δρομολόγιο είναι η διαδρομή που προτείνεται στο σύστημα πλοήγησης* όταν ο χρήστης εισάγει έναν προορισμό.

Η πρώτη θέση που ορίζεται θα είναι ο προορισμός του δρομολογίου.

Οι επόμενες θέσεις θα είναι οι ενδιάμεσοι προορισμοί του δρομολογίου.

Το δρομολόγιο, ο προορισμός και οι ενδιάμεσοι προορισμοί μπορούν στη συνέχεια να τροποποιηθούν εύκολα.


Σας βοήθησε αυτό;