Εισαγωγή προορισμού

Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Προσδιορισμός προορισμού με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* - με αναζήτηση ελεύθερου κειμένου, για παράδειγμα, μπορεί να πραγματοποιηθεί αναζήτηση με αριθμούς τηλεφώνου, ταχυδρομικούς κώδικες, οδούς, πόλεις, συντεταγμένες και σημεία ενδιαφέροντος (POIPoint of Interest).

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το “πληκτρολόγιο” στην κεντρική οθόνη, για να πληκτρολογήσετε τους περισσότερους χαρακτήρες και να αναζητήσετε προορισμούς.

Όταν εμφανίζεται ο χάρτης, αναπτύξτε το πεδίο εργαλείων χρησιμοποιώντας το κάτω βέλος στην αριστερή πλευρά και πατήστε Προορ..

P5-1717-Navigation, set destination symbol

Η εικόνα του χάρτη αλλάζει σε αναζήτηση ελεύθερου κειμένου.

Εισαγάγετε έναν όρο στο πλαίσιο αναζήτησης ή πρώτα περιορίστε τα αποτελέσματα επιλέγοντας ένα φίλτρο.

Εμφανίζονται αποτελέσματα αναζήτησης ενώ πληκτρολογείτε χαρακτήρες.

Αν από την αναζήτηση προκύψει το αποτέλεσμα που θέλετε – πατήστε σε ένα αποτέλεσμα αναζήτησης για να εμφανιστεί η σχετική κάρτα πληροφοριών και επιλέξτε το για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το αποτέλεσμα αναζήτησης.

Αν από την αναζήτηση προκύψουν πολλά αποτελέσματα – πατήστε Προηγμένο φίλτρο και επιλέξτε μια θέση για να γίνει αναζήτηση, και στη συνέχεια επιλέξτε το για να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το αποτέλεσμα αναζήτησης:

  • Γύρω από το όχημα
  • Γύρω από τον προορισμ - εμφανίζεται μόνο αν έχετε καταχωρήσει έναν προορισμό.
  • Κατά μήκος της διαδρομ - εμφανίζεται μόνο αν έχετε καταχωρήσει έναν προορισμό.
  • Γύρω από το σημείο χάρτη

Συντεταγμένες

Μπορείτε επίσης να προσδιορίσετε έναν προορισμό με τις συντεταγμένες στον χάρτη.

  • Πληκτρολογήστε, για παράδειγμα, “N 58.1234 E 12.5678” και πατήστε Αναζήτηση.
Μπορείτε να εισάγετε τα σημεία της πυξίδας N, E, S και W με διαφορετικούς τρόπους, π.χ. σύμφωνα με τα εξής:

N 58,1234   E 12,5678 (με κενά)

N58,1234   E12,5678 (χωρίς κενά)

58,1234N   12,5678E (με την ακίδα της πυξίδας μετά τη συντεταγμένη)

58,1234-12,5678 (με παύλα χωρίς ακίδα πυξίδας)

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κόμμα [,] αντί για τελεία [.] αν προτιμάτε.


Σας βοήθησε αυτό;