Εισαγωγή προορισμού

Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car

Ενημερώθηκε 2/12/2020

Προσδιορισμός προορισμού με τη λειτουργία Send to Car

Μπορείτε να ορίσετε έναν προορισμό με διαφορετικούς τρόπους στο σύστημα πλοήγησης* – ένας από αυτούς είναι να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Send to Car.

Αποστολή προορισμού στο αυτοκίνητο

Το Send to Car είναι μια λειτουργία που σας επιτρέπει να αποστείλετε έναν προορισμό/μια θέση στο σύστημα πλοήγησης του αυτοκινήτου μέσω του Volvo On Call*.

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Send to Car, πρέπει να έχει καταχωρηθεί ένα Volvo ID στο αυτοκίνητο.

Λήψη και χρήση ενός προορισμού στο αυτοκίνητο

Όταν το αυτοκίνητο έχει λάβει έναν προορισμό, στην κεντρική οθόνη εμφανίζεται μια ειδοποίηση. Πατήστε στην ειδοποίηση/στο σύμβολο.

Ανοίγει μια κάρτα πληροφοριών.

Επιλέξτε την επιθυμητή χρήση του προορισμού.

Χρήση του αποθηκευμένου προορισμού

Οι προορισμοί που λαμβάνονται αποθηκεύονται στη βιβλιοθήκη του συστήματος πλοήγησης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν αργότερα.


Σας βοήθησε αυτό;