Πλοήγηση

Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Σύστημα πλοήγησης* στην οθόνη του οδηγού

Η προβολή και η χρήση του συστήματος πλοήγησης γίνεται με διάφορους τρόπους, π.χ. από την οθόνη του οδηγού.

P5-1507-Navigation, overview driver display 12 inch

Ο χάρτης εμφανίζεται μόνο στην οθόνη οδηγού 12".

Κατά την οδήγηση ο οδηγός καθοδηγείται μέσω φωνητικής καθοδήγησης και οδηγιών στην οθόνη του οδηγού. Η εμφάνιση χάρτη στην οθόνη του οδηγού μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμη και χωρίς να έχει οριστεί προορισμός.

Τα δεξιά χειριστήρια του τιμονιού και η οθόνη του οδηγού

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα κουμπιά στη δεξιά πλευρά του τιμονιού για να χειρίζεστε ορισμένες από τις λειτουργίες του συστήματος πλοήγησης, π.χ. Καθοδήγ μέχρι το Σπίτι και Ακύρωση καθοδήγησης. Αν εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη του οδηγού, πρέπει πρώτα να το επιβεβαιώσετε ή να το απορρίψετε, για να εμφανιστεί το μενού.

P5-1617-Navigation, app menu and right steering wheel switch - Rest of the world
Άνοιγμα/κλείσιμο του μενού. Το μενού κλείνει αυτόματα μετά από ένα διάστημα αδράνειας ή όταν είναι ενεργοποιημένες συγκεκριμένες επιλογές.
Περιήγηση στα μενού.
Περιήγηση στις επιλογές μενού.
Επιβεβαιώστε ή μαρκάρετε μια επιλογή.

Σας βοήθησε αυτό;