Ρυθμίσεις για την πλοήγηση

Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ρυθμίσεις για την κυκλοφορία

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για να ορίσετε πώς θα εμφανίζονται οι πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας στο σύστημα πλοήγησης*.

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:

  • Εμφάνιση κ' διαχείριση κυκλοφοριακών προβλημάτων
  • Αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων
  • Εμφάνιση ομαλής ροής οδικής κυκλοφορίας
  • Πληροφ. οδικής κυκλοφορ. σε πραγματ. χρόνο

Εμφάνιση κυκλοφοριακών προβλημάτων

Επιλέξτε αν τα κυκλοφοριακά προβλήματα θα εμφανίζονται στον χάρτη και θα χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό διαδρομής:

  • Κανένα
  • Κύριο
  • Όλα

Αποφυγή κυκλοφοριακών προβλημάτων

Επιλέξτε αν τα κυκλοφοριακά προβλήματα θα αποφεύγονται κατά τον υπολογισμό μιας διαδρομής:

  • Ποτέ
  • Ερώτηση (οποιεσδήποτε συστάσεις για αλλαγές διαδρομής εμφανίζονται στη διάρκεια του ταξιδιού)
  • Πάντοτε

Εμφάνιση ελεύθερης ροής κυκλοφορίας

Επιλέξτε Εμφάνιση ομαλής ροής οδικής κυκλοφορίας για να εμφανίζεται στον χάρτη.

Χρήση εκτενών πληροφοριών οδικής κυκλοφορίας

Ισχύει σε ορισμένες αγορές.

Επιλέξτε Πληροφ. οδικής κυκλοφορ. σε πραγματ. χρόνο, για να χρησιμοποιήσετε Πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο μέσω διαδικτύου (RTTI).


Σας βοήθησε αυτό;