Ρυθμίσεις για την πλοήγηση

Ρυθμίσεις χάρτη

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Ρυθμίσεις χάρτη

Εδώ μπορείτε να επιλέξετε τις ρυθμίσεις για να ορίσετε πώς θα εμφανίζεται ο χάρτης στο σύστημα πλοήγησης*.

Μπορείτε να κάνετε ρυθμίσεις στα παρακάτω:

  • Μορφή θέσης
  • Μορφή οθόνης χάρτη
  • Εμφάνιση καμερών ελέγχου κυκλοφορίας
  • Εμφάνιση Αγαπημένων
  • Σημείο ενδιαφέροντος (POI)

Μορφή θέσης

Η λειτουργία Μορφή θέσης χρησιμοποιείται για να επιλέξετε αν θέλετε η τρέχουσα θέση να ονομαστεί/εμφανίζεται με τη διεύθυνση ή τις συντεταγμένες της:

  • Διεύθυνση
  • Συντετγμ & υψόμ

Σχεδίαση χάρτη

Η λειτουργία Μορφή οθόνης χάρτη χρησιμοποιείται για να επιλέξετε πώς θα εμφανίζονται τα χρώματα του χάρτη:

  • Ημέρα - φωτεινά χρώματα.
  • Νύχτα - σκούρα χρώματα για να μην παρεμποδίζεται η ορατότητα τη νύχτα.
  • Αυτόματο - το σύστημα εναλλάσσεται μεταξύ Ημέρα και Νύχτα σύμφωνα με το φως στον χώρο επιβατών.

Κάμερες ελέγχου ταχύτητας

Η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη σε όλες τις αγορές.

Εμφάνιση καμερών ελέγχου κυκλοφορίας επιλέξτε αν στον χάρτη θέλετε να εμφανίζονται κάμερες ελέγχου ταχύτητας.

Αγαπημένα

Επιλέξτε αν θέλετε να εμφανίζεται το Αγαπημένα στον χάρτη.

Σημείο ενδιαφέροντος (POI

Point of Interest

)

Τα POI που θέλετε να εμφανίζονται στον χάρτη επισημαίνονται στο Σημείο ενδιαφέροντος (POI). Πατήστε στην κατηγορία που θέλετε, π.χ. "Μεταφορά", και στη συνέχεια επιλέξτε να εμφανίζονται όλες ή συγκεκριμένες υποκατηγορίες. Για να κλείσετε το μενού, πατήστε Πίσω ή Κλείσιμο.


Σας βοήθησε αυτό;