Αντικατάσταση λαμπτήρων

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Αντικατάσταση λαμπτήρα

Αυτό το όχημα διαθέτει μόνο λυχνίες LEDLED (Light Emitting Diode), που σημαίνει ότι οι λαμπτήρες του δεν αντικαθίστανται. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείοΣυνιστάται να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo. αν σημειωθεί βλάβη στα φώτα.

Αν σημειωθεί βλάβη στις λυχνίες LEDLED (Light Emitting Diode), πρέπει να αντικατασταθεί ολόκληρη η μονάδα φώτων.

Σημείωση

Για πληροφορίες σχετικά με τους λαμπτήρες, που δεν καλύπτονται σε αυτό το Εγχειρίδιο κατόχου, απευθυνθείτε σε έναν διανομέα της Volvo ή σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Σημείωση

Ορισμένες φορές, στο εσωτερικό των κρυστάλλων των προβολέων και των πίσω φώτων αναπτύσσεται υγρασία. Αυτό είναι φυσιολογικό, όλα τα εξωτερικά φώτα είναι σχεδιασμένα ώστε να αντέχουν σε αυτές τις συνθήκες. Οι υδρατμοί που σχηματίζονται συνήθως εξαερώνονται από το φωτιστικό σώμα όταν η λάμπα παραμείνει αναμμένη για κάποιο χρονικό διάστημα.


Σας βοήθησε αυτό;