Σύστημα κλιματισμού στάθμευσης

Κλιματισμός κατά την στάθμευση

Ενημερώθηκε 1/21/2020

Κλιματισμός κατά την στάθμευση

Το σύστημα κλιματισμού στάθμευσης είναι ένας γενικός όρος για διάφορες λειτουργίες που βελτιώνουν το κλίμα στον χώρο επιβατών όταν το αυτοκίνητο είναι σταθμευμένο, π.χ. προκαταρκτικός κλιματισμός.

P5-1507-Icon-settings-climate

Οι λειτουργίες που υπάγονται στο σύστημα κλιματισμού στάθμευσης ρυθμίζονται από την επιλογή Σύστ κλιματ στάθμ στην προβολή κλιματισμού στην κεντρική οθόνη. Για να εμφανιστεί η προβολή κλιματισμού, πατήστε στο σύμβολο στη μέση της γραμμής κλιματισμού.


Σας βοήθησε αυτό;