Εφαρμογή Volvo On Call

Σύνδεση της εφαρμογής Volvo On Call στο αυτοκίνητο

Ενημερώθηκε 6/5/2020

Σύνδεση της εφαρμογής Volvo On Call στο αυτοκίνητο

Για να μπορείτε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εφαρμογής Volvo On Call, πρέπει να συνδέσετε την εφαρμογή Volvo On Call με το αυτοκίνητό σας.

P5-1846-Volvo On Call app and roof switch

Σύνοψη κουμπιών στην οροφή και στην εφαρμογή Volvo On Call .

Πρέπει να πραγματοποιηθεί η παρακάτω διαδικασία στο αυτοκίνητο.

Βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε σημείο με δυνατό σήμα κινητής τηλεφωνίας και ότι η κινητή σας συσκευή διαθέτει σύνδεση στο διαδίκτυο.

Σημείωση

Αν το αυτοκίνητό σας διαθέτει τόσο Sensus Connect όσο και Volvo On Call, βεβαιωθείτε ότι το Διαδίκτυο μέσω του μόντεμ αυτοκινήτου δεν έχει επιλεγεί ως πηγή διαδικτύου στο σύστημα Infotainment. Αν έχει επιλεγεί, δεν θα μπορείτε να ολοκληρώσετε το Βήμα 5 παρακάτω και στη συνέχεια να συνδέσετε την εφαρμογή Volvo On Call στο αυτοκίνητό σας.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε εύκαιρο τον τετραψήφιο κωδικό σας PIN για την υπηρεσία Volvo On Call, το προσωπικό σας Volvo ID και τον αριθμό πλαισίου (VIN) ή τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου σας πριν αρχίσετε. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα Volvo ID όταν συνδεθείτε με την εφαρμογή Volvo On Call.

Καθίστε στο κάθισμα του οδηγού με το κινητό τηλέφωνο και ανοίξτε τον διακόπτη ανάφλεξης του αυτοκινήτου. Μη θέσετε τον κινητήρα του αυτοκινήτου σε λειτουργία.

Συνδεθείτε στην εφαρμογή Volvo On Call με το προσωπικό σας Volvo ID και στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή.

Όταν στην εφαρμογή Volvo On Call εμφανιστεί το μήνυμα που σας ζητά να πατήσετε στο κουμπί ON CALL , περιμένετε μερικά δευτερόλεπτα πριν πατήσετε στο κουμπί για να βεβαιωθείτε ότι το αυτοκίνητο βρίσκεται σε κατάσταση επαλήθευσης.

Επιβεβαιώστε τη σύνδεση ανάμεσα στην εφαρμογή και στο αυτοκίνητο με ένα στιγμιαίο πάτημα του κουμπιού ON CALL στην οροφή του αυτοκινήτου (μην κρατήστε το κουμπί πατημένο).

Μπορείτε τώρα να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες της εφαρμογής Volvo On Call.


Σας βοήθησε αυτό;