Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Πρακτικές πληροφορίες στο Volvo On Call

11 Αποτελέσματα

Εισαγωγή στο Volvo On Call*

Αυτό το άρθρο περιγράφει όσα χρειάζεστε για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το Volvo On Call.

Προτεραιότητα μεταξύ του κέντρου εξυπηρέτησης Volvo On Call * και του τηλεφωνικού κέντρο έκτακτης ανάγκης

Επιλέξτε αν θέλετε το αυτοκίνητο να επικοινωνεί με το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call ή με το τηλεφωνικό κέντρο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης* .

Κωδικός PIN για Volvo On Call*

Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιείται ένας κωδικός PIN, για να αναγνωρίζεται ότι ένα άτομο είναι εξουσιοδοτημένο να εκτελεί υπηρεσίες Volvo On Call σε ένα συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Προσωπικά στοιχεία και Volvo On Call *

Τα προσωπικά δεδομένα δεν υποβάλλονται σε επεξεργασία σε σχέση με την υπηρεσία Volvo On Call.

Εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call *

Αν η κύρια μπαταρία του αυτοκινήτου αποσυνδεθεί ή αδειάσει, τότε χρησιμοποιείται η εφεδρική μπαταρία για το Volvo On Call ώστε το σύστημα να μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Αριθμός τηλεφώνου για το κέντρο εξυπηρέτησης Volvo On Call *

Volvo On Call * στο εξωτερικό

Οι υπηρεσίες του Volvo On Call μπορεί να διαφέρουν όταν οδηγείτε σε διαφορετικές χώρες.

Διαθεσιμότητα Volvo On Call *

Για εξοικονόμηση ισχύος της μπαταρίας, το σύστημα Volvo On Call είναι προγραμματισμένο να απενεργοποιείται όταν το αυτοκίνητο δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αγορές Volvo On Call *

Παρακάτω παρατίθενται οι αγορές στις οποίες διατίθεται το Volvo On Call . Οι διαθέσιμες υπηρεσίες διαφέρουν ανάλογα με την αγορά. Απευθυνθείτε σε έναν επίσημο διανομέα της Volvo ή στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών για πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες στη χώρα σας.

Υπηρεσίες Volvo On Call*

Παρακάτω παρουσιάζεται μια λίστα με όλες τις υπηρεσίες Volvo On Call.

Αγορά ή πώληση ενός αυτοκινήτου με Volvo On Call*

Μετά την αλλαγή ιδιοκτήτη είναι σημαντικό να ακυρωθεί η υπηρεσία Volvo On Call.