Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

S90 Twin Engine
2020 Late

Volvo On Call

8 Αποτελέσματα

Κοινοχρησία δεδομένων για το Volvo On Call

Η κοινοχρησία δεδομένων για την υπηρεσία Volvo On Call είναι εξ ορισμού ενεργοποιημένη. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιήσετε την κοινοχρησία δεδομένων για αυτήν την υπηρεσία, όταν αγοράσετε καινούργιο αυτοκίνητο ή π.χ. μετά από επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.

Volvo On Call*

Το Volvo On Call* παρέχει απευθείας επικοινωνία με το αυτοκίνητο, καθώς και πρόσθετη άνεση και βοήθεια 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Συνδρομή στην υπηρεσία Volvo On Call*

Το Volvo On Call είναι συνδρομητική υπηρεσία. Η συνδρομή σας περιλαμβάνει υπηρεσίες βοήθειας και ασφάλειας έκτακτης ανάγκης και καθώς και υπηρεσίες εφαρμογών (app).

Επέκταση της συνδρομής σας στην υπηρεσία Volvo On Call*

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών χρονικών διαστημάτων* .

Δικαίωμα ακύρωσης της αγοράς επέκτασης συνδρομής στην υπηρεσία Volvo On Call

Ως καταναλωτής, έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε τη σύμβαση εντός 14 ημερών χωρίς να χρειάζεται να αιτιολογήσετε. Η περίοδος ακύρωσης λήγει σε 14 ημέρες από την ημερομηνία που η υπηρεσία χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά, αφότου δόθηκε η παραγγελία.

Μηνύματα για το Volvo On Call*

Σε αυτό το άρθρο παρατίθενται παραδείγματα μηνυμάτων πληροφοριών που μπορεί να εμφανίζονται, όταν το Volvo On Call δεν λειτουργεί.

Μηνύματα συντήρησης στην εφαρμογή Volvo On Call*

Η εφαρμογή Volvo On Call σας δίνει τη δυνατότητα να βλέπετε την κατάσταση διάφορων εξαρτημάτων στο αυτοκίνητό σας. Τα μηνύματα συντήρησης μπορούν να σας ειδοποιήσουν αν κάτι χρειάζεται έλεγχο ή επισκευή.

Χρήση του Volvo On Call* με Apple Watch

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα Apple Watch για να αποκτήσετε πρόσβαση σε ορισμένες από τις λειτουργίες της εφαρμογής Volvo On Call, π.χ. έναρξη/διακοπή λειτουργίας του συστήματος κλιματισμού κατά τη στάθμευση και κλείδωμα/ξεκλείδωμα του αυτοκινήτου.