Αερόσακοι

Αερόσακος συνοδηγού - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Αερόσακος συνοδηγού στο κάθισμα του συνοδηγού αν το αυτοκίνητο διαθέτει διακόπτη PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Διακόπτης - PACOS

Ο διακόπτης για τον αερόσακο του συνοδηγού (PACOS) βρίσκεται στην άκρη του ταμπλό στην πλευρά του συνοδηγού και είναι προσβάσιμος όταν είναι ανοικτή η πόρτα του συνοδηγού.

Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στην επιθυμητή θέση. Για να αλλάξετε τη θέση του διακόπτη, πρέπει να χρησιμοποιήσετε το αποσπώμενο κλειδί από το τηλεχειριστήριο.

Θέση του διακόπτη αερόσακου.

Θέση του διακόπτη αερόσακου.

ON- ο αερόσακος είναι ενεργοποιημένος. Με τον διακόπτη σε αυτή τη θέση, όλοι οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) μπορούν να κάθονται με ασφάλεια στο κάθισμα του συνοδηγού.
OFF - ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος. Με τον διακόπτη σε αυτή τη θέση, τα παιδιά που κάθονται σε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω μπορούν να κάθονται με ασφάλεια στο κάθισμα του συνοδηγού.

Προειδοποίηση

Αερόσακος ενεργοποιημένος (κάθισμα συνοδηγού):

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, όταν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Αερόσακος απενεργοποιημένος (κάθισμα συνοδηγού):

Οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) δεν πρέπει ποτέ να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού όταν ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου ή να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Προειδοποίηση

Εάν το αυτοκίνητο διαθέτει αερόσακο συνοδηγού αλλά όχι διακόπτη απενεργοποίησης αερόσακου συνοδηγού (PACOS), ο αερόσακος είναι πάντοτε ενεργοποιημένος.

Σημείωση

Όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται στη θέση II η προειδοποιητική λυχνία για τον αερόσακο εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων επί 6 δευτερόλεπτα περίπου.

Αμέσως μετά, η ενδεικτική λυχνία στην κονσόλα οροφής ανάβει δείχνοντας τη σωστή κατάσταση του αερόσακου συνοδηγού.

Ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύει ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος (βλ. προηγούμενη εικόνα).

Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στο μπροστινό κάθισμα αν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος και η λυχνία στην κονσόλα οροφής είναι αναμμένη. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, η ζωή του παιδιού μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο.

Ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει ότι ο αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

Ενδεικτική λυχνία που υποδεικνύει ότι ο αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

Ένα μήνυμα κειμένου και μια προειδοποιητική λυχνία στην κονσόλα οροφής υποδεικνύουν ότι ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος (βλ. προηγούμενη εικόνα).

Προειδοποίηση

Μην επιτρέπετε σε κανέναν να κάθεται στη θέση του συνοδηγού, αν το μήνυμα στην κονσόλα οροφής δείχνει ότι ο αερόσακος είναι απενεργοποιημένος και αν η προειδοποιητική λυχνία για το σύστημα αερόσακων εμφανίζεται επίσης στον πίνακα οργάνων. Κάτι τέτοιο αποτελεί ένδειξη σοβαρής βλάβης. Απευθυνθείτε σε ένα συνεργείο το συντομότερο δυνατό. Η Volvo συνιστά να απευθυνθείτε σε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο της Volvo.

Προειδοποίηση

Τυχόν παράλειψη της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των επιβατών.


Σας βοήθησε αυτό;