Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

Προστασία για το παιδί

10 Αποτελέσματα

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια παιδιών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η Volvo διαθέτει εξοπλισμό ασφαλείας παιδιών (παιδικά καθίσματα, βοηθητικά παιδικά καθίσματα κ' συστήματα πρόσδεσης) που έχει σχεδιαστεί ειδικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο.

Παιδικό κάθισμα - ISOFIX

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ISOFIX είναι ένα σύστημα στερέωσης για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, το οποίο βασίζεται σε ένα διεθνές πρότυπο.

Παιδικά καθίσματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα παιδιά πρέπει να κάθονται άνετα και με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα χρησιμοποιείται σωστά.

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - κατέβασμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα κάτω από την επάνω ή την κάτω θέση στην τέρμα κάτω θέση στην έδρα του καθίσματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τοποθετήσετε το βοηθητικό κάθισμα από το πάνω στο κάτω επίπεδο.

Παιδικά καθίσματα - επάνω σημεία στερέωσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει άνω σημεία στερέωσης για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα που τοποθετούνται με φορά προς τα εμπρός. Αυτά τα σημεία στερέωσης βρίσκονται στην πίσω πλευρά του καθίσματος.

ISOFIX - τύποι παιδικού καθίσματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα παιδικά καθίσματα έχουν διαφορετικά μεγέθη – όπως και τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν όλα τα παιδικά καθίσματα σε όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων.

ISOFIX - κατηγορίες μεγέθους

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει μια ταξινόμηση ανά μέγεθος για τα παιδικά καθίσματα με σύστημα στερέωσης ISOFIX, ISOFIX, προκειμένου ο χρήστης να διευκολυνθεί όταν θα χρειαστεί να επιλέξει το σωστό τύπο παιδικού καθίσματος.

Παιδικό κάθισμα - βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα ενσωματωμένα βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα επιτρέπουν στα παιδιά να κάθονται με άνεση και ασφάλεια.

Παιδικά καθίσματα - θέση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η θέση του παιδιού στο αυτοκίνητο και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ασφάλειά του καθορίζονται από το βάρος και το ύψος του παιδιού.

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - ανύψωση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω σε δύο στάδια. Πόσες φορές πρέπει να αναδιπλωθεί το μαξιλάρι εξαρτάται από το βάρος του παιδιού.