Προστασία για το παιδί

Παιδικά καθίσματα - θέση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η θέση του παιδιού στο αυτοκίνητο και ο απαιτούμενος εξοπλισμός για την ασφάλειά του καθορίζονται από το βάρος και το ύψος του παιδιού.

Τα παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω και ο αερόσακος δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Τα παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω και ο αερόσακος δεν είναι συμβατά μεταξύ τους.

Τοποθετείτε πάντοτε τα παιδικά καθίσματα με φορά προς τα πίσω στο πίσω κάθισμα, αν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος. Αν στη θέση του συνοδηγού κάθεται κάποιο παιδί, μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά εάν ο αερόσακος ανοίξει.

Αν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος, τότε το παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω μπορεί να τοποθετηθεί στο κάθισμα του συνοδηγού.

Ετικέτα για τον αερόσακο συνοδηγού

Ετικέτα στο σκιάδιο του συνοδηγού.

Ετικέτα στο σκιάδιο του συνοδηγού.

Ετικέτα στην κολόνα της πόρτας συνοδηγού. Η ετικέτα είναι ορατή όταν η πόρτα του συνοδηγού είναι ανοικτή.

Ετικέτα στην κολόνα της πόρτας συνοδηγού. Η ετικέτα είναι ορατή όταν η πόρτα του συνοδηγού είναι ανοικτή.

Η προειδοποιητική ετικέτα για τον αερόσακο συνοδηγού βρίσκεται στο σημείο που απεικονίζεται παραπάνω.

Μπορείτε να τοποθετήσετε:

  • ένα παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στο κάθισμα του συνοδηγού όταν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.
  • ένα παιδικό κάθισμα/βοηθητικό παιδικό κάθισμα με φορά προς τα εμπρός στο κάθισμα του συνοδηγού όταν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.
  • ένα ή περισσότερα παιδικά καθίσματα/βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα.

Προειδοποίηση

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω σε κάθισμα που προστατεύεται από ενεργό αερόσακο. Εάν δεν τηρηθεί αυτή η οδηγία, το παιδί μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά ή θανάσιμα.

Προειδοποίηση

Μην επιτρέπετε ποτέ σε κανέναν να στέκεται ή να κάθεται μπροστά από το κάθισμα του συνοδηγού.

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε παιδικό κάθισμα με φορά προς τα πίσω στη θέση του συνοδηγού, αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος.

Οι επιβάτες που κάθονται στραμμένοι προς τα εμπρός (παιδιά και ενήλικες) δεν πρέπει ποτέ να κάθονται στο κάθισμα του συνοδηγού αν ο αερόσακος συνοδηγού είναι απενεργοποιημένος.

Παράλειψη τήρησης της παραπάνω οδηγίας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή του ατόμου ή να προκαλέσει σοβαρό προσωπικό τραυματισμό.

Προειδοποίηση

Βοηθητικά παιδικά καθίσματα/παιδικά καθίσματα με μεταλλικό ή άλλο σύστημα στήριξης που μπορεί να ακουμπά στο κουμπί ανοίγματος της ζώνης ασφαλείας δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ακούσιο άνοιγμα της ζώνης ασφαλείας.

Φροντίζετε ώστε το επάνω τμήμα του παιδικού καθίσματος να μην ακουμπά στο παρμπρίζ.

Σημείωση

Οι κανονισμοί που αφορούν τη θέση των παιδιών στο αυτοκίνητο διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Ελέγξτε τι προβλέπει η νομοθεσία.


Σας βοήθησε αυτό;