Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

12 Αποτελέσματα

Adaptive cruise control* - εντοπισμός βλαβών και ενέργειες

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control* - διαχείριση ταχύτητας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control* - εναλλαγή λειτουργιών cruise control

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control* - ρύθμιση χρονικού διαστήματος προσέγγισης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control* - απενεργοποίηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control* - προσπέραση άλλου οχήματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control - ACC*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά στον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με έναν προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.

Adaptive cruise control* - επισκόπηση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.Ο χειρισμός του Adaptive cruise control και των χειριστηρίων στο τιμόνι διαφέρει ανάλογα εάν το αυτοκίνητο διαθέτει ρυθμιστή ταχύτητας.

Adaptive cruise control* - προσωρινή απενεργοποίηση και κατάσταση αναμονής

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.Μπορείτε να απενεργοποιήσετε προσωρινά το Adaptive cruise control και να το θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

Adaptive cruise control* - λειτουργία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.Αποτελείται από ένα σύστημα ελέγχου πορείας (cruise control) και ένα σύστημα προσδιορισμού απόστασης μέσω συντεταγμένων.

Adaptive Cruise Control* - queue assistance

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα.Η λειτουργία Queue assistance παρέχει επίσης στο Adaptive cruise control βελτιωμένη λειτουργικότητα σε ταχύτητες κάτω από τα 30 km/h (20 mph).

Adaptive cruise control* - ενδεικτικές λυχνίες και μηνύματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το Adaptive cruise control (ACC – Adaptive Cruise Control) βοηθά τον οδηγό να διατηρεί σταθερή ταχύτητα σε συνδυασμό με το προεπιλεγμένο χρονικό διάστημα προσέγγισης έως το προπορευόμενο όχημα. Ορισμένες φορές το Adaptive cruise control μπορεί να εμφανίσει μια λυχνία ή/και ένα μήνυμα κειμένου. Ακολουθούν αρκετά παραδείγματα - ακολουθήστε τη σύσταση που εμφανίζεται ανάλογα με την περίπτωση: