Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

13 Αποτελέσματα

αισθητήρας του ραντάρ έχει ορισμένους περιορισμούς - λόγω περιορισμένου πεδίου ανίχνευσης για παράδειγμα.