Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

6 Αποτελέσματα

Καταλυτικοί μετατροπείς

Σκοπός των καταλυτικών μετατροπέων είναι ο καθαρισμός των καυσαερίων. Βρίσκονται κοντά στον κινητήρα ώστε να φθάνουν γρήγορα στη θερμοκρασία λειτουργίας.

Καύσιμο - diesel

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται το πετρέλαιο diesel.

Καύσιμο - βενζίνη

Ως καύσιμο χρησιμοποιείται η βενζίνη.

Φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων πετρελαιοκινητήρων (DPF)

Τα πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα διαθέτουν φίλτρο κατακράτησης σωματιδίων, το οποίο καθιστά το σύστημα ελέγχου εκπομπών καυσαερίων πιο αποτελεσματικό.

Καύσιμο - χειρισμός

Μη χρησιμοποιείτε καύσιμα ποιότητας κατώτερης από αυτή συνιστά η Volvo, διότι κάτι τέτοιο έχει αρνητικές επιπτώσεις στην απόδοση του κινητήρα και την κατανάλωση καυσίμου.

Οικονομική οδήγηση

Οδηγείτε οικονομικά και φιλικά προς το περιβάλλον οδηγώντας ομαλά, προνοητικά και προσαρμόζοντας τον τρόπο οδήγησής σας στις υπάρχουσες συνθήκες.