Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

13 Αποτελέσματα

video

Καταχώρηση μιας συσκευής Bluetooth®

Υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν δύο συσκευές Bluetooth® συνδεδεμένες ταυτόχρονα. Ένα τηλέφωνο και μια συσκευή πολυμέσων, μεταξύ των οποίων μπορείτε να μετακινείστε εναλλάξ. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και ταυτόχρονα να ακούτε streaming αρχεία ήχου. Μπορείτε να συνδέσετε το αυτοκίνητο στο διαδίκτυο μέσω της σύνδεσης στο διαδίκτυο του κινητού τηλεφώνου.

Τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία - επισκόπηση

Επισκόπηση συστήματος για τηλέφωνο Bluetooth® με ανοικτή συνομιλία.

Αφαίρεση συσκευής Bluetooth®

Μπορείτε να αφαιρέσετε (διαγράψετε την καταχώρηση) μιας συσκευής Bluetooth® από το αυτοκίνητο. Τότε, το αυτοκίνητο δεν θα εντοπίζει τη συσκευή αυτόματα.

Πραγµατοποίηση και λήψη κλήσεων

Λειτουργίες για τη διαχείριση τηλεφωνικών κλήσεων.

Σύνδεση και αποσύνδεση μια συσκευής Bluetooth®

Το αυτοκίνητο διαθέτει Bluetooth® και μπορεί να συνδεθεί ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth® μετά από καταχώρηση και σύνδεση.

Τηλεφωνικός κατάλογος

Το αυτοκίνητο δημιουργεί ένα είδωλο του τηλεφωνικού καταλόγου του συνδεδεμένου κινητού τηλεφώνου και εμφανίζει αυτό τον τηλεφωνικό κατάλογο μόνο όταν το κινητό τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο.

Σύμβολα στην οθόνη

Επισκόπηση των συμβόλων που μπορούν να εμφανιστούν στο πεδίο δραστηριότητας/κατάστασης της οθόνης.

Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth® - ρυθμίσεις ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση ήχου κλήσης, την ένταση ηχοσυστήματος και την ένταση του σήματος κουδουνίσματος.

video

Τηλέφωνο με λειτουργία ανοικτής συνομιλίας Bluetooth®

Εάν το κινητό σας τηλέφωνο διαθέτει Bluetooth®, μπορείτε να το συνδέσετε ασύρματα στο αυτοκίνητο.

Τηλεχειριστήριο*

Το τηλεχειριστήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις λειτουργίες στο ηχοσύστημα πολυμέσων. Τα κουμπιά στο τηλεχειριστήριο επιτελούν τις ίδιες λειτουργίες με τα κουμπιά στην κεντρική κονσόλα ή τα χειριστήρια στο τιμόνι.

Αυτόματη σύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Όταν μία ή περισσότερες συσκευές Bluetooth® καταχωρηθούν στο αυτοκίνητο, η συσκευή που είχε συνδεθεί τελευταία συνδέεται αυτόματα όταν το αυτοκίνητο τεθεί σε λειτουργία.

Αποσύνδεση της συσκευής Bluetooth®

Όταν η συσκευή Bluetooth® βρίσκεται εκτός εμβέλειας του αυτοκινήτου, αποσυνδέεται αυτόματα.

Μετάβαση σε άλλη συσκευή Bluetooth®

Έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε από μια συνδεδεμένη συσκευή με μια άλλη, εάν υπάρχουν αρκετές συσκευές συνδεδεμένες στο αυτοκίνητο. Η συσκευή πρέπει πρώτα να έχει καταχωρηθεί στο αυτοκίνητο.