Χειριστήρια - διάφορα

Ηλεκτρικά παράθυρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε όλα τα ηλεκτρικά παράθυρα από το πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού - τα πλαίσια χειριστηρίων στις υπόλοιπες πόρτες χρησιμοποιούνται για το χειρισμό των αντίστοιχων ηλεκτρικών παραθύρων.

Πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού.

Πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού.

Διακόπτης για την απενεργοποίηση των ηλεκτρικών κλειδαριών ασφαλείας παιδιών* και κουμπιά απενεργοποίησης των πίσω ηλεκτρικών παραθύρων, βλ. Κλειδαριές ασφαλείας παιδιών - ηλεκτρική ενεργοποίηση.
Κουμπιά ελέγχου πίσω παραθύρων
Κουμπιά ελέγχου μπροστινών παραθύρων

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν θα παγιδευτούν παιδιά ή άλλοι επιβάτες όταν κλείσετε τα παράθυρα από την πόρτα του οδηγού.

Προειδοποίηση

Βεβαιωθείτε ότι δεν θα παγιδευτούν παιδιά ή άλλοι επιβάτες αν/όταν κλείσετε τα παράθυρα με το τηλεχειριστήριο-κλειδί.

Προειδοποίηση

Εάν υπάρχουν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο - θυμηθείτε να απενεργοποιείτε πάντοτε τα ηλεκτρικά παράθυρα γυρίζοντας το κλειδί στη θέση 0 και στη συνέχεια να παίρνετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί μαζί σας όταν βγείτε από το αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικά με τις θέσεις κλειδιού - βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Χειρισμός

Χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων.

Χειρισμός των ηλεκτρικών παραθύρων.

Χειρισμός χωρίς αυτόματη λειτουργία
Χειρισμός με αυτόματη λειτουργία

Μπορείτε να ανοίξετε ή να κλείσετε όλα τα ηλεκτρικά παράθυρα από το πλαίσιο χειριστηρίων στην πόρτα του οδηγού - τα πλαίσια χειριστηρίων στις υπόλοιπες πόρτες χρησιμοποιούνται μόνο για το χειρισμό των αντίστοιχων παραθύρων. Μόνο ένα πλαίσιο χειριστηρίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε φορά.

Για να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα, το κλειδί πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον στη θέση I - βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα ηλεκτρικά παράθυρα επί μερικά λεπτά μετά το σβήσιμο του κινητήρα και από τη στιγμή που θα αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί αλλά μέχρι να ανοίξετε την πόρτα.

Το κλείσιμο των παραθύρων διακόπτεται και το παράθυρο ανοίγει εάν παρεμβληθεί κάποιο εμπόδιο στη διαδρομή του. Μπορείτε να παρακάμψετε τη λειτουργία προστασίας μπλοκαρίσματος όταν το κλείσιμο διακοπεί, π.χ. εάν έχει αρχίσει να σχηματίζεται παγετός. Μετά από δύο διαδοχικές διακοπές κατά το κλείσιμο, η λειτουργία προστασίας από μπλοκάρισμα ενεργοποιείται εξαναγκαστικά και η αυτόματη λειτουργία απενεργοποιείται για λίγο - τώρα το κλείσιμο είναι εφικτό εάν κρατήσετε το κουμπί τραβηγμένο προς τα πάνω.

Σημείωση

Ένας τρόπος να μειωθεί ο παλμικός θόρυβος από τον αέρα που προκαλείται όταν είναι ανοικτά τα πίσω παράθυρα είναι να ανοίξετε λίγο και τα μπροστινά παράθυρα.

Χειρισμός χωρίς αυτόματη λειτουργία

Μετακινήστε ένα από τα κουμπιά ελέγχου επάνω/κάτω. Τα ηλεκτρικά παράθυρα ανοίγουν/κλείνουν όσο κρατάτε το κουμπί ελέγχου.

Χειρισμός με αυτόματη λειτουργία

Μετακινήστε ένα από τα κουμπιά ελέγχου επάνω/κάτω στην τερματική θέση και αφήστε το. Το παράθυρο αυτόματα ανοίγει/κλείνει εντελώς.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή το κουμπί κεντρικού κλειδώματος

Για τον χειρισμό των ηλεκτρικών παραθύρων απ' έξω από το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί ή από μέσα με το κουμπί κεντρικού κλειδώματος, βλ. Τηλεχειριστήριο-κλειδί - λειτουργίες ή Κλείδωμα/ξεκλείδωμα - από μέσα.

Επαναρύθμιση

Εάν η μπαταρία αποσυνδεθεί, η λειτουργία αυτόματου ανοίγματος πρέπει να επαναρυθμιστεί προκειμένου να πραγματοποιείται σωστά.

Μετακινήστε απαλά το μπροστινό τμήμα του κουμπιού προς τα πάνω, στην τερματική θέση, για να κλείσει το παράθυρο εντελώς, και κρατήστε το κουμπί σε αυτή τη θέση επί ένα δευτερόλεπτο.

Αφήστε το κουμπί.

Μετακινήστε το μπροστινό τμήμα του κουμπιού ξανά προς τα πάνω επί ένα δευτερόλεπτο.

Προειδοποίηση

Για να λειτουργήσει η προστασία μπλοκαρίσματος, χρειάζεται επαναρύθμιση.


Σας βοήθησε αυτό;