Υγρά και λιπαντικά

Προδιαγραφές για το σύστημα κλιματισμού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα κλιματισμού στο αυτοκίνητο χρησιμοποιεί ψυκτικό, είτε R1234yf είτε R134a, ανάλογα με την αγορά. Πληροφορίες σχετικά με ποιο ψυκτικό χρησιμοποιεί το σύστημα κλιματισμού του αυτοκινήτου μπορείτε να δείτε στην πινακίδα που βρίσκεται στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Οι συνιστώμενες προδιαγραφές και ο όγκος των υγρών και των λιπαντικών στο σύστημα κλιματισμού αναγράφονται στους παρακάτω πίνακες.

Πινακίδα A/C

Πινακίδα για R134a

Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Πινακίδα για R1234yf

Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Η πινακίδα είναι τοποθετημένη στην εσωτερική πλευρά του καπό κινητήρα.

Επεξήγηση συμβόλων R1234yf

Λυχνία

Σημασία

Προσοχή

Κινητό σύστημα κλιματισμού (MAC)

Τύπος λιπαντικού

Απαιτείται εξουσιοδοτημένος τεχνικός σέρβις για το σέρβις του κινητού συστήματος κλιματισμού (MAC).

Εύφλεκτα ψυκτικά

Ψυκτικό

Αυτοκίνητα με ψυκτικό R134a

Κινητήρας

Βάρος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

5-κύλινδρος πετρελαιοκινητήρας

720 G

R134a

λοιπά

800 G

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R134a. Το σέρβις και τυχόν επισκευή αυτού του συστήματος πρέπει να γίνεται μόνο σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.

Αυτοκίνητα με ψυκτικό R1234yf

Βάρος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

750 G

R1234yf

Προειδοποίηση

Το σύστημα κλιματισμού περιέχει πεπιεσμένο ψυκτικό R1234yf. Σύμφωνα με το SAE J2845 (Εκπαίδευση τεχνικών για ασφαλές σέρβις και περιορισμό ψυκτικών μέσων που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλιματισμού αυτοκινούμενων οχημάτων), το σέρβις και η επισκευή του συστήματος ψυκτικού πρέπει να πραγματοποιείται μόνο από εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους τεχνικούς για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του συστήματος.

Λάδι συμπιεστή

Κινητήρας

Όγκος

Συνιστώμενες προδιαγραφές

4-κύλινδρος

60 ml

PAG SP-A2

5-κύλινδρος

110 ml

PAG SP-A2

Εξατμιστής

Σημαντικό

Ο εξατμιστής του συστήματος A/C δεν πρέπει ποτέ να επισκευάζεται ή να αντικαθίσταται με μεταχειρισμένο εξατμιστή. Ο νέος εξατμιστής πρέπει να φέρει πιστοποίηση και σήμανση σύμφωνα με το SAE J2842.


Σας βοήθησε αυτό;