Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Cross Country
2017 Early

6 Αποτελέσματα

Πλοήγηση* - χειρισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Βασικός χειρισμός του Sensus Navigation και παραδείγματα χρήσης.

Πλοήγηση* - φωνητική αναγνώριση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Παράδειγμα χειρισμού του συστήματος πλοήγησης μέσω φωνητικής αναγνώρισης.

Πλοήγηση* - κείμενο και σύμβολα στην οθόνη

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Επεξήγηση κειμένου και συμβόλων που μπορεί να εμφανίζονται στον χάρτη.

Πλοήγηση* - περιστροφικός επιλογέας χαρακτήρων και χειριστήρια

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Χρησιμοποιήστε τον περιστροφικό επιλογέα χαρακτήρων ή τα χειριστήρια στην κεντρική κονσόλα για να εισάγετε κείμενο και να μαρκάρετε επιλογές. Για παράδειγμα, εισάγετε πληροφορίες για μια διεύθυνση ή έναν ειδικό προορισμό.

Πλοήγηση* - πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το σύστημα πλοήγησης λαμβάνει συνεχώς πληροφορίες οδικής κυκλοφορίας που μεταδίδονται από το Κανάλι μηνυμάτων οδικής κυκλοφορίας (TMC) το οποίο χρησιμοποιείται για δυναμικές κατευθυντήριες οδηγίες. Όταν συμβαίνουν καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν το ταξίδι (π.χ. ατυχήματα, οδικά έργα), εμφανίζεται σχετική ένδειξη στην οθόνη, και όταν έχει οριστεί προορισμός, η διαδρομή υπολογίζεται εκ νέου. Ο επανυπολογισμός διαδρομής μπορεί να πραγματοποιηθεί αυτόματα ή να χρειάζεται επιβεβαίωση, βλ. Αναδρομολόγηση όταν ζητηθεί.

Sensus Navigation*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Βασική περιγραφή και επισκόπηση του Sensus Navigation.