Κατανομή αέρα

Αποθάμβωση και ξεπάγωμα του παρμπρίζ

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ* και η λειτουργία μέγ. ξεπαγώματος χρησιμοποιούνται για τη γρήγορη αποθάμβωση και απομάκρυνση του πάγου από το παρμπρίζ και τα παράθυρα.

Video thumbnail
Η επιλεγμένη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Η επιλεγμένη ρύθμιση εμφανίζεται στην οθόνη της κεντρικής κονσόλας.

Θερμαινόμενο παρμπρίζ*
Μέγιστη αποθάμβωση

Η λυχνία στο διακόπτη αποθάμβωσης ανάβει όταν η λειτουργία αυτή είναι ενεργοποιημένη.

Πατήστε το κουμπί επανειλημμένα για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία.

Για αυτοκίνητα χωρίς θερμαινόμενο παρμπρίζ:

 • Ροή αέρα στα παράθυρα - ανάβει η λυχνία (2) στην οθόνη.
 • Απενεργοποιημένη λειτουργία - δεν ανάβει καμία λυχνία.

Για αυτοκίνητα με θερμαινόμενο παρμπρίζ:

 • Έναρξη της θέρμανσης του παρμπρίζ

  Εάν εμφανιστεί ο χαρακτήρας C στον εσωτερικό καθρέπτη όταν είναι ενεργοποιημένο το θερμαινόμενο παρμπρίζ, η πυξίδα* πρέπει να επαναβαθμονομηθεί.

  - ανάβει η λυχνία (1) στην οθόνη.
 • Έναρξη της θέρμανσης του παρμπρίζ

  Εάν εμφανιστεί ο χαρακτήρας C στον εσωτερικό καθρέπτη όταν είναι ενεργοποιημένο το θερμαινόμενο παρμπρίζ, η πυξίδα* πρέπει να επαναβαθμονομηθεί.

  και της ροής αέρα προς τα παράθυρα - ανάβουν οι λυχνίες (1) και (2) στην οθόνη.
 • Απενεργοποιημένη λειτουργία - δεν ανάβει καμία λυχνία.

Σημείωση

Το θερμαινόμενο παρμπρίζ και τα παράθυρα με προστασία κατά της υπεριώδους ακτινοβολίας μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των πομποδεκτών και άλλου εξοπλισμού επικοινωνιών.

Σημείωση

Στην άκρη κάθε πλευράς του παρμπρίζ υπάρχει ένα τμήμα τριγωνικού σχήματος που δεν είναι ηλεκτρικά θερμαινόμενο, και εκεί το ξεπάγωμα μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

Σημείωση

Το ηλεκτρικά θερμαινόμενο παρμπρίζ δεν είναι διαθέσιμο όταν ο κινητήρας σβήσει αυτόματα.

Για τη μέγιστη αφύγρανση στον χώρο επιβατών όταν η λειτουργία αποθάμβωσης είναι ενεργή, συμβαίνουν επίσης τα εξής:

 • το σύστημα κλιματισμού ενεργοποιείται αυτόματα
 • η ανακυκλοφορία αέρα και το σύστημα ποιότητας αέρα απενεργοποιούνται αυτόματα.

Σημείωση

Τα επίπεδα θορύβου αυξάνονται όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί στη μέγιστη ταχύτητα.

Όταν κλείσετε το σύστημα αποθάμβωσης το σύστημα κλιματισμού επιστρέφει στις προηγούμενες ρυθμίσεις.


Σας βοήθησε αυτό;