Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

7 Αποτελέσματα

Πλευρικός αερόσακος (SIPS)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση πλευρικής σύγκρουσης, ένα μεγάλο μέρος της δύναμης πρόσκρουσης κατανέμεται από το σύστημα SIPS (Side Impact Protection System) στις δοκούς, τις κολόνες, το δάπεδο, την οροφή και σε άλλα δομικά στοιχεία του αμαξώματος. Οι πλευρικοί αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού προστατεύουν την περιοχή του θώρακα και της λεκάνης και αποτελούν σημαντικό τμήμα του συστήματος SIPS.

Σύστημα αερόσακων

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση μετωπικής σύγκρουσης, το σύστημα των αερόσακων συμβάλλει στην προστασία του κεφαλιού, του προσώπου και του θώρακα του οδηγού και του συνοδηγού.

Αερόσακος οδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για την ενίσχυση της προστασίας που παρέχει η ζώνη ασφαλείας, το αυτοκίνητο διαθέτει έναν αερόσακο στην πλευρά του οδηγού.

Αερόσακος συνοδηγού - ενεργοποίηση/απενεργοποίηση*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο αερόσακος του συνοδηγού μπορεί να απενεργοποιηθεί εάν το αυτοκίνητο διαθέτει διακόπτη PACOS (Passenger Airbag Cut Off Switch).

Αερόσακος συνοδηγού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Για την ενίσχυση της προστασίας που παρέχει η ζώνη ασφαλείας στην πλευρά του συνοδηγού, το αυτοκίνητο διαθέτει έναν αερόσακο.

Όταν τα συστήματα ενεργοποιηθούν

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Σε περίπτωση σύγκρουσης, τα διάφορα συστήματα ατομικής ασφάλειας της Volvo λειτουργούν συνδυαστικά για να ελαχιστοποιηθούν οι τραυματισμοί.

Πλευρικός αερόσακος (SIPS) - παιδικό κάθισμα/βοηθητικό παιδικό κάθισμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η προστασία που παρέχει το αυτοκίνητο σε παιδιά που κάθονται σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα δεν μειώνεται από τον πλευρικό αερόσακο.