Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

12 Αποτελέσματα

Γενικές πληροφορίες για την ασφάλεια παιδιών

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα παιδιά, ανεξαρτήτως ηλικίας και ύψους, πρέπει να κάθονται στο αυτοκίνητο σωστά ασφαλισμένα. Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να κάθονται στην αγκαλιά των επιβατών.

Παιδικό κάθισμα - ISOFIX

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ISOFIX είναι ένα σύστημα στερέωσης για παιδικά καθίσματα αυτοκινήτου, το οποίο βασίζεται σε ένα διεθνές πρότυπο.

WHIPS - παιδικά καθίσματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η προστασία που παρέχει το αυτοκίνητο σε παιδιά που κάθονται σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα δεν μειώνεται από το σύστημα WHIPS.

Παιδικά καθίσματα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα παιδιά πρέπει να κάθονται άνετα και με ασφάλεια. Βεβαιωθείτε ότι το παιδικό κάθισμα χρησιμοποιείται σωστά.

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - κατέβασμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα κάτω από την επάνω ή την κάτω θέση στην τέρμα κάτω θέση στην έδρα του καθίσματος. Ωστόσο, δεν είναι δυνατόν να τοποθετήσετε το βοηθητικό κάθισμα από το πάνω στο κάτω επίπεδο.

Παιδικά καθίσματα - επάνω σημεία στερέωσης

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το αυτοκίνητο διαθέτει άνω σημεία στερέωσης για συγκεκριμένα παιδικά καθίσματα που τοποθετούνται με φορά προς τα εμπρός. Αυτά τα σημεία στερέωσης βρίσκονται στην πίσω πλευρά του καθίσματος.

ISOFIX - τύποι παιδικού καθίσματος

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα παιδικά καθίσματα έχουν διαφορετικά μεγέθη – όπως και τα αυτοκίνητα. Αυτό σημαίνει ότι δεν ταιριάζουν όλα τα παιδικά καθίσματα σε όλα τα μοντέλα αυτοκινήτων.

ISOFIX - κατηγορίες μεγέθους

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Υπάρχει μια ταξινόμηση ανά μέγεθος για τα παιδικά καθίσματα με σύστημα στερέωσης ISOFIX, ISOFIX, προκειμένου ο χρήστης να διευκολυνθεί όταν θα χρειαστεί να επιλέξει το σωστό τύπο παιδικού καθίσματος.

Παιδικό κάθισμα - βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων*

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τα ενσωματωμένα βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα επιτρέπουν στα παιδιά να κάθονται με άνεση και ασφάλεια.

Παιδικά καθίσματα - θέση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Τοποθετείτε πάντοτε τα παιδικά καθίσματα/βοηθητικά παιδικά καθίσματα στο πίσω κάθισμα εάν ο αερόσακος του συνοδηγού είναι ενεργοποιημένος. Εάν στη θέση του συνοδηγού κάθεται κάποιο παιδί, μπορεί να τραυματιστεί σοβαρά εάν ο αερόσακος ανοίξει.

Πλευρικός αερόσακος (SIPS) - παιδικό κάθισμα/βοηθητικό παιδικό κάθισμα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η προστασία που παρέχει το αυτοκίνητο σε παιδιά που κάθονται σε παιδικό κάθισμα ή σε βοηθητικό παιδικό κάθισμα δεν μειώνεται από τον πλευρικό αερόσακο.

Βοηθητικό παιδικό κάθισμα δύο σταδίων* - ανύψωση

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Το ενσωματωμένο βοηθητικό παιδικό κάθισμα στο πίσω κάθισμα μπορεί να αναδιπλωθεί προς τα πάνω σε δύο στάδια. Πόσες φορές πρέπει να αναδιπλωθεί το μαξιλάρι εξαρτάται από το βάρος του παιδιού.