Εξερευνήστε το εγχειρίδιό σας

V60 Plug-in Hybrid
2015 Late

13 Αποτελέσματα

αισθητήρας του ραντάρ έχει ορισμένους περιορισμούς - λόγω περιορισμένου πεδίου ανίχνευσης για παράδειγμα.