Εκκίνηση και οδήγηση

Eco guide & Hybrid guide

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Οι οδηγοί Eco guide και Hybrid guide είναι δύο όργανα στον πίνακα οργάνων που βοηθούν τον οδηγό να οδηγήσει το αυτοκίνητο με τη βέλτιστη οικονομία καυσίμου.

Το αυτοκίνητο αποθηκεύει επίσης στατιστικά των ταξιδιών που έχουν πραγματοποιηθεί, τα οποία προβάλλονται με τη μορφή σχηματικού διαγράμματος ράβδων, βλ. Υπολογιστής ταξιδίου - στατιστικά διαδρομής.

Eco guide

Αυτό το όργανο δείχνει πόσο οικονομικά οδηγείται το αυτοκίνητο.

Για να δείτε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε το θέμα "Eco", βλ. Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση.

Στιγμιαία τιμή
Μέση τιμή

Στιγμιαία τιμή

Η στιγμιαία τιμή εμφανίζεται εδώ - όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή αποτέλεσμα στην κλίμακα, τόσο καλύτερα.

Η στιγμιαία τιμή υπολογίζεται με βάση την ταχύτητα, τις στροφές του κινητήρα, την ισχύ του κινητήρα που αξιοποιείται και τη χρήση του ποδόφρενου.

Συνιστάται να διατηρείτε τη βέλτιστη ταχύτητα (50-80 km/h) και χαμηλές στροφές κινητήρα. Οι δείκτες υποχωρούν κατά την επιτάχυνση και την πέδηση.

Εάν οι στιγμιαίες τιμές είναι πολύ χαμηλές, φωτίζεται η κόκκινη ζώνη στο μετρητή (με μια μικρή καθυστέρηση) που σημαίνει μικρή οικονομία, και συνεπώς η κατάσταση αυτή πρέπει να αποφεύγεται.

Μέση τιμή

Η μέση τιμή ακολουθεί αργά τη στιγμιαία τιμή και περιγράφει τον τρόπο οδήγησης του αυτοκινήτου από τον οδηγό το τελευταίο διάστημα. Όσο ψηλότερα βρίσκονται οι δείκτες στην κλίμακα, τόσο μεγαλύτερη είναι η οικονομία που επιτυγχάνει ο οδηγός.

Hybrid guide

Αυτός ο δείκτης δείχνει τη σχέση μεταξύ της ισχύος που καταναλώνει το ηλεκτρομοτέρ και της ισχύος που είναι διαθέσιμη.

Για να δείτε αυτή τη λειτουργία, επιλέξτε το θέμα "Hybrid" ή "Performance", βλ. Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση.

Απαίτηση ισχύος από τον οδηγό
Διαθέσιμη ισχύς του ηλεκτρομοτέρ

Το σημείο που ενώνονται οι δύο δείκτες είναι το όριο διακοπής/εκκίνησης του πετρελαιοκινητήρα.

Απαίτηση ισχύος από τον οδηγό

Ο μεγάλος δείκτης δείχνει την απαίτηση ισχύος από τον οδηγό ρυθμίζοντας το πεντάλ γκαζιού. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή στην κλίμακα, τόσο μεγαλύτερη είναι η απαίτηση ισχύος από τον οδηγό στην τρέχουσα σχέση μετάδοσης.

Διαθέσιμη ισχύς του ηλεκτρομοτέρ

Ο μικρός δείκτης δείχνει την ποσότητα ισχύος που είναι διαθέσιμη τη συγκεκριμένη στιγμή για το ηλεκτρομοτέρ.

Όταν μεταξύ των δύο δεικτών υπάρχει μεγάλο κενό, σημαίνει ότι υπάρχει μεγάλο απόθεμα ισχύος.


Σας βοήθησε αυτό;