Εκκίνηση και οδήγηση

Εκκίνηση με βοηθητικά καλώδια με μπαταρία

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Εάν η μπαταρία εκκίνησης έχει αποφορτιστεί, τότε μπορείτε να θέσετε το αυτοκίνητο σε λειτουργία με ρεύμα από άλλο αυτοκίνητο.

Κατά την εκκίνηση του αυτοκινήτου με βοηθητικά καλώδια, πρέπει να ακολουθούνται τα παρακάτω βήματα για να μην προκληθούν βραχυκυκλώματα ή άλλη ζημιά:

Το ηλεκτρικό σύστημα του αυτοκινήτου πρέπει να βρίσκεται στη θέση 0, βλ. Θέσεις κλειδιού - λειτουργίες σε διαφορετικά επίπεδα.

Σημαντικό

Μετά τη θέση κλειδιού 0: Περιμένετε περίπου 2 λεπτά πριν συνδέσετε την μπαταρία εκκίνησης, για να μπορέσει το σύστημα ελέγχου να ρυθμίσει πρώτα τις απαραίτητες παραμέτρους.

Βεβαιωθείτε ότι η τάση της βοηθητικής μπαταρίας είναι 12 V.

Εάν η βοηθητική μπαταρία βρίσκεται σε άλλο αυτοκίνητο, σβήστε τον κινητήρα του άλλου αυτοκινήτου και βεβαιωθείτε ότι τα αυτοκίνητα δεν έρχονται σε επαφή μεταξύ τους.

Συνδέστε το ένα κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό πόλο (1) της μπαταρίας του άλλου οχήματος.

Σημαντικό

Συνδέστε το βοηθητικό καλώδιο εκκίνησης προσεκτικά για να μην προκληθεί βραχυκύκλωμα με άλλα εξαρτήματα στο χώρο του κινητήρα.

Ανοίξτε τα κλιπ στο μπροστινό κάλυμμα της μπαταρίας στο αυτοκίνητο και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι του κόκκινου βοηθητικού καλωδίου στο θετικό πόλο (2) της μπαταρίας του οχήματος.

Συνδέστε το ένα κροκοδειλάκι του μαύρου βοηθητικού καλωδίου στον αρνητικό πόλο (3) της μπαταρίας του άλλου οχήματος.

Συνδέστε το άλλο κροκοδειλάκι σε ένα σημείο γείωσης, π.χ. δεξιά βάση κινητήρα στο επάνω μέρος, στην κεφαλή της εξωτερικής βίδας (4).

Βεβαιωθείτε ότι τα κροκοδειλάκια βοηθητικού καλωδίου έχουν στερεωθεί καλά, για να μην προκληθούν σπινθήρες κατά τη διαδικασία της εκκίνησης.

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου με τη βοηθητική μπαταρία και αφήστε τον να λειτουργήσει επί μερικά λεπτά σε στροφές λίγο υψηλότερες από το ρελαντί περίπου 1500 σ.α.λ..

Θέστε σε λειτουργία τον κινητήρα του αυτοκινήτου με την αποφορτισμένη μπαταρία με το τηλεχειριστήριο-κλειδί τοποθετημένο στο διακόπτη και πατήστε το κουμπί START/STOP ENGINE, βλ. Εκκίνηση του κινητήρα.

Σημείωση

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα σε κανονικές συνθήκες, το ηλεκτρομοτέρ κίνησης του αυτοκινήτου έχει προτεραιότητα - ο πετρελαιοκινητήρας παραμένει σβηστός. Αυτό σημαίνει ότι όταν πατήσετε το κουμπί START/STOP ENGINE, το ηλεκτρομοτέρ "τίθεται σε λειτουργία" και μπορείτε πλέον να οδηγήσετε το αυτοκίνητο. Η εκκίνηση του μοτέρ επισημαίνεται από τις ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα οργάνων που σβήνουν και από το σχετικό προεπιλεγμένο θέμα που ανάβει.

Σημαντικό

Μην αγγίζετε τα κροκοδειλάκια κατά τη διαδικασία εκκίνησης του κινητήρα. Υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν σπινθήρες.

Αφαιρέστε τα βοηθητικά καλώδια ακολουθώντας την αντίστροφη διαδικασία, πρώτα το μαύρο και μετά το κόκκινο.

Βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα κροκοδειλάκια του μαύρου βοηθητικού καλωδίου δεν έρχεται σε επαφή με το θετικό πόλο της μπαταρίας ή με το κροκοδειλάκι που είναι συνδεδεμένο στο κόκκινο βοηθητικό καλώδιο!

Επανατοποθετήστε το μπροστινό κάλυμμα της μπαταρίας στο αυτοκίνητό σας.

Προειδοποίηση

  • Η μπαταρία μπορεί να απελευθερώσει ένα αέριο μίγμα οξυγόνου-υδρογόνου, το οποίο είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Εάν ένα καλώδιο βοηθητικής εκκίνησης δεν συνδεθεί σωστά, μπορεί να σχηματιστεί σπινθήρας και αυτό μπορεί να είναι αρκετό για να εκραγεί η μπαταρία.
  • Η μπαταρία περιέχει θειικό οξύ, το οποίο μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.
  • Εάν το θειικό οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια, το δέρμα ή τα ρούχα σας, ξεπλύνετε με άφθονη ποσότητα νερού. Εάν το οξύ έρθει σε επαφή με τα μάτια σας, απευθυνθείτε αμέσως σε γιατρό.

Σας βοήθησε αυτό;