Εκκίνηση και οδήγηση

Εκκίνηση του κινητήρα

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Ο εκκίνηση και το σβήσιμο του κινητήρα πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας το τηλεχειριστήριο-κλειδί και το κουμπί START/STOP ENGINE.

Video thumbnail
Διακόπτης ανάφλεξης με βγαλμένο/τοποθετημένο το τηλεχειριστήριο-κλειδί, και κουμπί START/STOP ENGINE.

Διακόπτης ανάφλεξης με βγαλμένο/τοποθετημένο το τηλεχειριστήριο-κλειδί, και κουμπί START/STOP ENGINE.

Σημαντικό

Μην πιέζετε προς τα μέσα το τηλεχειριστήριο-κλειδί εάν δεν το έχετε γυρίσει σωστά - κρατήστε το άκρο με το αποσπώμενο κλειδί, βλ. Αποσπώμενο κλειδί - αφαίρεση/τοποθέτηση.

Εισάγετε το τηλεχειριστήριο-κλειδί στο διακόπτη ανάφλεξης και πιέστε το μέχρι την τερματική του θέση. Λάβετε υπόψη σας ότι αν το αυτοκίνητο διαθέτει Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης*, πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί ένα επιτυχές τεστ αναπνοής για να μπορέσει ο κινητήρας να τεθεί σε λειτουργία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης, βλ. Αλκοτέστ με φραγή εκκίνησης.

Πατήστε το πεντάλ φρένων μέχρι τέρμαΕάν το αυτοκίνητο κινείται, αρκεί να πατήσετε το κουμπί START/STOP ENGINE για να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία..

Πατήστε το κουμπί START/STOP ENGINE και αφήστε το.

Κατά την εκκίνηση του κινητήρα, η μίζα λειτουργεί μέχρι να τεθεί σε λειτουργία ο κινητήρας ή μέχρι να ενεργοποιηθεί η προστασία υπερθέρμανσης.

Όταν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία σε φυσιολογικές συνθήκες, το ηλεκτρικό μοτέρ κίνησης του αυτοκινήτου έχει προτεραιότητα - ο πετρελαιοκινητήρας παραμένει σβηστός. Αυτό σημαίνει ότι αφότου πατήσετε το κουμπί START/STOP ENGINE, το ηλεκτρικό μοτέρ έχει "τεθεί σε λειτουργία" και το αυτοκίνητο είναι έτοιμο να οδηγηθεί. Η εκκίνηση του μοτέρ επισημαίνεται από τις ενδεικτικές λυχνίες στον πίνακα οργάνων που σβήνουν και το σχετικό προεπιλεγμένο θέμα που ανάβει (βλ. Ψηφιακός πίνακας οργάνων - επισκόπηση).

Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις όπου ο πετρελαιοκινητήρας τίθεται αντί αυτού σε λειτουργία, π.χ. σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή ή εάν η υβριδική μπαταρία χρειάζεται φόρτιση.

Σημαντικό

Εάν ο κινητήρας δεν τεθεί σε λειτουργία μετά από 3 προσπάθειες - περιμένετε 3 λεπτά πριν κάνετε νέα προσπάθεια. Η ικανότητα εκκίνησης του αυτοκινήτου αυξάνεται εάν επιτραπεί στην μπαταρία να ανακτήσει την ισχύ της.

Προειδοποίηση

Μη βγάζετε ποτέ το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης μετά την εκκίνηση του κινητήρα ή όταν το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.

Προειδοποίηση

Βγάζετε πάντοτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το διακόπτη ανάφλεξης όταν απομακρύνεστε από το αυτοκίνητο και φροντίζετε να είναι επιλεγμένη η θέση κλειδιού 0 - ιδίως εάν υπάρχουν παιδιά μέσα στο αυτοκίνητο. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη λειτουργία - βλ. Θέσεις κλειδιού.

Σημείωση

Ο αριθμός στροφών του ρελαντί μετά από ψυχρή εκκίνηση είναι υψηλότερος από τον κανονικό σε ορισμένους τύπους κινητήρων. Αυτό συμβαίνει προκειμένου το σύστημα εκπομπών καυσαερίων να μπορέσει να φθάσει στην κανονική θερμοκρασία λειτουργίας το συντομότερο δυνατόν, γεγονός που μειώνει τις εκπομπές καυσαερίων και έτσι προστατεύεται το περιβάλλον.

Εκκίνηση χωρίς κλειδί*

Ακολουθήστε τα βήματα 2-3 για την εκκίνηση keyless (χωρίς κλειδί) του κινητήρα.

Σημείωση

Μια προϋπόθεση για να τεθεί ο κινητήρας σε λειτουργία είναι ένα από τηλεχειριστήρια-κλειδιά του αυτοκινήτου με λειτουργία Keyless drive να βρίσκεται μέσα στο χώρο επιβατών ή στο χώρο αποσκευών.

Προειδοποίηση

Ποτέ μην αφαιρείτε το τηλεχειριστήριο-κλειδί από το αυτοκίνητο ενώ οδηγείτε ή όταν το αυτοκίνητο ρυμουλκείται.


Σας βοήθησε αυτό;