Εκκίνηση και οδήγηση

Κλείδωμα τιμονιού

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η κλειδαριά του τιμονιού εμποδίζει τη διεύθυνση του αυτοκινήτου εάν π.χ. κλαπεί.

Λειτουργία

  • Η κλειδαριά του τιμονιού ξεκλειδώνει όταν το τηλεχειριστήριο-κλειδί βρίσκεται μέσα στο διακόπτη ανάφλεξης

    Στα αυτοκίνητα με λειτουργία εκκίνησης χωρίς κλειδί, πρέπει να υπάρχει μόνο ένα τηλεχειριστήριο-κλειδί μέσα στο χώρο επιβατών.

    και πατήσετε το κουμπί START/STOP ENGINE.
  • Το τιμόνι κλειδώνει εάν ανοίξει η πόρτα του οδηγού όταν ο κινητήρας είναι σβηστός.

Μπορεί να ακούσετε ένα μηχανικό θόρυβο κατά το ξεκλείδωμα ή το κλείδωμα του τιμονιού.


Σας βοήθησε αυτό;