Εκκίνηση και οδήγηση

Τετρακίνηση - (AWD)

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Η βέλτιστη πρόσφυση επιτυγχάνεται με το σύστημα τετρακίνησης.

Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί στην κεντρική κονσόλα για να ενεργοποιήσετε την τετρακίνηση (AWD – All Wheel Drive), βλ. Σύστημα μετάδοσης κίνησης - προγράμματα οδήγησης. Αυτή η λειτουργία προορίζεται κυρίως για χρήση κατά την οδήγηση με χαμηλή ταχύτητα σε ολισθηρό οδόστρωμα. Το σύστημα τετρακίνησης επενεργεί επίσης σταθεροποιητικά σε μεγαλύτερες ταχύτητες.

Για να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή πρόσφυση και να αποτραπεί το σπινάρισμα των τροχών, η κινητήρα δύναμη κατανέμεται αυτόματα στους τροχούς με το καλύτερο κράτημα. Υπό κανονικές συνθήκες οδήγησης, το μεγαλύτερος μέρος της ισχύος μεταδίδεται στους μπροστινούς τροχούς.


Σας βοήθησε αυτό;