Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας

Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας - τερματισμός

Ενημερώθηκε 7/23/2018

Πως να σταματήσετε τη φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας.

Σημείωση

Για να μπορέσετε να αποσπάσετε το γάντι του καλωδίου φόρτισης από την είσοδο 230 VAC του αυτοκινήτου, πρέπει πρώτα να ξεκλειδώσετε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί/PCC.

Ξεκλειδώστε το αυτοκίνητο με το τηλεχειριστήριο-κλειδί/PCC* - το ασφαλισμένο βύσμα του καλωδίου φόρτισης απασφαλίζει.

Αποσυνδέσετε το καλώδιο από το ρευματοδότη του αυτοκινήτου, επανατοποθετήστε το καπάκι του ρευματοδότη φόρτισης και κλείστε το κάλυμμα, βλ. Φόρτιση της υβριδικής μπαταρίας - προετοιμασίες.

Αποσυνδέστε το καλώδιο από το ρευματοδότη 230 VAC.

Επανατοποθετήστε το καλώδιο φόρτισης στον αποθηκευτικό χώρο κάτω από το δάπεδο του χώρου αποσκευών.

Φόρτιση με τον πετρελαιοκινητήρα

Η υβριδική μπαταρία μπορεί επίσης να φορτιστεί από τον πετρελαιοκινητήρα του αυτοκινήτου, βλ. Συστήματα μετάδοσης κίνησης.


Σας βοήθησε αυτό;